Start  ›  Artykuły  ›  Historia strajku okupacyjnego w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych  ›  Powiększenie  ›


Fotografia wykonana na terenie Stoczni obok Sali BHP, w której odbywały się rozmowy
delegatów strajkujących zakładów pracy z delegacją rządową. Sierpień 1980 roku.


©  Andrzej Osipów

Początek strony.