1872

W czwartek 01.02.1872 roku rozpoczął w Oliwie praktykę lekarską Franciszek Jan Żaczek i prowadził ją do 1881 lub 1882 roku.
Źródło: Franciszek Mamuszka, ''Kaszubi oliwscy'', Gdańsk 1980.

1923

Pod koniec lutego 1923 roku założono Stowarzyszenie Budowy Kaplicy w Jelitkowie. W sierpniu uzyskano plac od miasta o powierzchni 5.220 metrów na rogu ulic Piastowskiej i Kaplicznej.
Źródło: Zygmunt Iwicki, Kronika parafii (katedralnej) w Oliwie (1904-1945), Gdańsk 1999.

1946

W piątek 01.02.1946 roku zakończył się 4 dniowy proces Carla Marii Spletta (biskupa gdańskiego rezydującego w Oliwie) przed Sądem Karnym w Gdańsku. Biskup skazany został na 8 lat więzienia, 5 lat pozbawienia praw publicznych i konfiskatę mienia. Osadzony został we Wronkach.
Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska. Tom II - 1945-2000, Gdańsk 2006.

1963

W lutym 1963 roku bezceremonialnie rozebrany został 300 letni szpitalik św. Łazarza w Oliwie. Sprzeciw wielu osób w tym konserwatorów zabytków został zlekceważony. Obecnie w tym miejscu znajduje się ul. Grunwaldzka i pętla tramwajowa.
Źródło: Franciszek Mamuszka, ''Oliwa. Okruchy z dziejów zabytki'', Gdańsk 1985.