1557

W dniach 15 i 18.02.1557 roku gdańskie wojska pod dowództwem Hansa Winkelbacha spaliły kościół i zabudowania klasztorne.

1577

W dniach 15 i 18.02.1577 roku najemne wojska gdańskie pod dowództwem Hansa Winkelbacha spustoszyły i paliły klasztor oliwski. Odbudowę rozpoczęto rok później, i trwała ona przez pięć lat.
Źródło: Zygmunt Iwicki, Oliwa wczoraj i dziś, Przewodnik po zabytkach katedry i byłego klasztoru, Gdańsk 2001.

1923

Pod koniec lutego 1923 roku założono Stowarzyszenie Budowy Kaplicy w Jelitkowie. W sierpniu uzyskano plac od miasta o powierzchni 5.220 metrów na rogu ulic Piastowskiej i Kaplicznej.
Źródło: Zygmunt Iwicki, Kronika parafii (katedralnej) w Oliwie (1904-1945), Gdańsk 1999.

1963

W lutym 1963 roku bezceremonialnie rozebrany został 300 letni szpitalik św. Łazarza w Oliwie. Sprzeciw wielu osób w tym konserwatorów zabytków został zlekceważony. Obecnie w tym miejscu znajduje się ul. Grunwaldzka i pętla tramwajowa.
Źródło: Franciszek Mamuszka, ''Oliwa. Okruchy z dziejów zabytki'', Gdańsk 1985.