1892

W piątek 01.04.1892 roku powołano przedstawicielstwo gminy składające się z naczelnika, 5 ławników i wybieranych radnych (24).
Źródło: Franciszek Mamuszka, ''Oliwa. Okruchy z dziejów zabytki'', Gdańsk 1985.

1906

W kwietniu 1906 roku Oliwę odwiedza Maria Konopnicka. W katedrze trafiła na mszę kaszubską: "Więc po mszy mówiłam z nimi, że powinni tu mieć wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Że się do nie cała Polska modli, więc i oni. Ale nie mają. Tak zrobiliśmy z miejsca składkę".
Źródło: Praca zbiorowa, Wydarzyło się w Gdańsku 1901-2000, Jeden wiek w jednym mieście, Gdańsk 1999.

1907

W poniedziałek 01.04.1907 roku do Oliwa uzyskała bezpośredni dostęp do morza po przyłączeniu do niej Jelitkowa i Przymorza. Zaczęła rozwijać się już jako letnisko nadmorskie.
Źródło: Franciszek Mamuszka, ''Oliwa. Okruchy z dziejów zabytki'', Gdańsk 1985.

1907

W poniedziałek 01.04.1907 roku (cytat) poszerzono granice administracyjne Oliwy, która tworzyła jeszcze odrębną gminę. W jej obszar włączono Jelitkowo z Żabianką i Konradowo (utożsamiane z Przymorzem).
Źródło: Praca zbiorowa, Wydarzyło się w Gdańsku 1901-2000, Jeden wiek w jednym mieście, Gdańsk 1999.

1907

W poniedziałek 01.04.1907 roku (cytat) do gminy Oliwa włączono wieś rybacką Jelitkowo i rejony dzisiejszego Przymorza.
Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska, Tom I - 997-1945, Gdańsk 1998.

1919

W kwietniu 1919 roku kuria biskupia wprowadziła polskie nabożeństwa. Dwie polskie msze mają się odbywać raz w miesiącu.
Źródło: Zygmunt Iwicki, Kronika parafii (katedralnej) w Oliwie (1904-1945), Gdańsk 1999.

1925

W środę 01.04.1925 roku rozpoczęto w Jelitkowie wykopy pod kapliczkę św. Piotra.
Źródło: Zygmunt Iwicki, Kronika parafii (katedralnej) w Oliwie (1904-1945), Gdańsk 1999.

1945

W niedzielę 01.04.1945 roku uruchomiono urząd pocztowy przy ul. I Armii Polskiej 19 (Stary Rynek Oliwski 18). Pierwszym powojennym naczelnikiem tej placówki został pan A. Andrzejewski.
Źródło: Praca zbiorowa, Rola i funkcje poczty i telekomunikacji w integracji ziem odzyskanych z macierzą, Warszawa 1988.

1948

W czwartek 01.04.1948 roku (cytat) stan osobowy [poczty] wynosi: 11 pracowników umysłowych + 20 pracowników w służbie niższej. Wprowadzono także dwurazowe doręczanie korespondencji.
Źródło: Kronika poczty oliwskiej Gdańsk-5, Oliwa 1945-1999.

1953

W kwietniu 1953 roku zakończono druk książki "Oliwa" pana Franciszka Mamuszki i Leona Mroczkiewicza.
Źródło: Franciszek Mamuszka, Leon Mroczkiewicz, ''Oliwa'', Warszawa 1953.