1906

W kwietniu 1906 roku Oliwę odwiedza Maria Konopnicka. W katedrze trafiła na mszę kaszubską: "Więc po mszy mówiłam z nimi, że powinni tu mieć wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Że się do nie cała Polska modli, więc i oni. Ale nie mają. Tak zrobiliśmy z miejsca składkę".
Źródło: Praca zbiorowa, Wydarzyło się w Gdańsku 1901-2000, Jeden wiek w jednym mieście, Gdańsk 1999.

1919

W kwietniu 1919 roku kuria biskupia wprowadziła polskie nabożeństwa. Dwie polskie msze mają się odbywać raz w miesiącu.
Źródło: Zygmunt Iwicki, Kronika parafii (katedralnej) w Oliwie (1904-1945), Gdańsk 1999.

1945

W środę 04.04.1945 roku (cytat) zjawił się na terenie Oliwy st. Asystent Apolinary Andrzejewski, któremu Dyrekcja Okręgu Poznańskiego w Bydgoszczy powierzyła uruchomienie i pełnienie obowiązków naczelnika Urzędu P.T. klasy IV-tej Gdańsk – Oliwa.
Źródło: Kronika poczty oliwskiej Gdańsk-5, Oliwa 1945-1999.

1947

W piątek 04.04.1947 roku (cytat) delegacja pracowników urzędu z naczelnikiem na czele wzięła udział w uroczystości pogrzebowej związanej z przeniesieniem na miejsce wiecznego spoczynku pomordowanych w 1940 roku w Stutthofie czołowych działaczy Polonii Gdańskiej. Wśród ofiar znajduje się również 9 pracowników Polskiej Poczty w Gdańsku.
Źródło: Kronika poczty oliwskiej Gdańsk-5, Oliwa 1945-1999.

1953

W kwietniu 1953 roku zakończono druk książki "Oliwa" pana Franciszka Mamuszki i Leona Mroczkiewicza.
Źródło: Franciszek Mamuszka, Leon Mroczkiewicz, ''Oliwa'', Warszawa 1953.