1907

W maju 1907 roku Stowarzyszenie św. Elżbiety zatrudniło 2 pielęgniarki, które umieszczono w chacie przy Pachołku. Utworzono również ochronkę dla dzieci. Do Stowarzyszenia należało około 400 członkiń.
Źródło: Zygmunt Iwicki, Kronika parafii (katedralnej) w Oliwie (1904-1945), Gdańsk 1999.

1938

W maju 1938 roku odwołany został ze stanowiska ordynariusza gdańskiego rezydujący w Oliwie Edward O'Rourke.
Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska, Tom I - 997-1945, Gdańsk 1998.

1938

W maju 1938 roku na miejsce Edwarda O'Rourke powalany został Karl Maria Splett.
Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska, Tom I - 997-1945, Gdańsk 1998.

2001

W piątek 11.05.2001 roku podczas uroczystości 50-lecia Koła Przewodników Miejskich i Terenowych Oddziału Gdańskiego PTTK nadano oddziałowi imię Franciszka Mamuszki wieloletniego działacza PTTK, pisarza i oliwianina pochowanego w 1995 roku na cmentarzu w Oliwie.
Źródło: PTTK oddział w Gdańsku

2007

W piątek 11.05.2007 roku Gdański System Informacji Miejskiej SIM, którym oznakowano m.in.. Oliwę, zdobył nagrodę w kwocie 120 tysięcy złotych w ogólnopolskim konkursie "Bramy Kraju".
Źródło: 30 Dni, Kronika Gdańska, Nr 1 (75), Gdańsk styczeń-luty 2008.

2013

Pod koniec maja 2013 roku (cytat) na Pachołku, przez który przechodzą dwa szlaki turystyki pieszej Kartuski i Skarszewski została ustawiona tablica informacyjna, opisująca to miejsce.
Źródło: Internet: http://www.pomorskieszlakipttk.pl