1692

W czerwcu 1692 roku po sztormie morze wyrzuciło w pobliżu Oliwy 5 masztów, które miały być załadowane na francuską fleutę ”Le Profond”. Opat Hacki zgodnie z prawem morskim nie chciał oddać masztów. Jednak kapitan Boublet przekonał opata przypływając po nie z 70 zbrojnymi.
Źródło: Roman Kaleta, Sensacje z dawnych lat, Wrocław 1980.

1867

W czerwcu 1867 roku (cytat) Zarząd Towarzystwa Opieki nad Sierotami zakupił dawną posiadłość H.F. Schopenhauera w Oliwie, przy Polanki 123, tzw. III Dwór, z przeznaczeniem na sierociniec. Zakupiono również sąsiedni budynek na warsztaty rzemieślnicze dla wychowanków.
Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska, Tom I - 997-1945, Gdańsk 1998.

1917

W piątek 29.06.1917 roku w święto Piotra i Pawła od godziny 16:00 dzwoniły na pożegnanie przez godzinę wszystkie pięć dzwonów w katedrze oliwskiej. Trzy z nich zarekwirowano na cele wojenne.
Źródło: Zygmunt Iwicki, Kronika parafii (katedralnej) w Oliwie (1904-1945), Gdańsk 1999.

1918

W czerwcu 1918 roku ze względu na zwiększoną ilość rannych w czasie wojny władze zgodziły się na zwiększenie w Oliwie liczby Sióstr Elżbietanek do 7.
Źródło: Zygmunt Iwicki, Kronika parafii (katedralnej) w Oliwie (1904-1945), Gdańsk 1999.

1938

W czerwcu 1938 roku (cytat) biskup O'Rourke został odwołany, w lipcu wyjechał do Polski, zmarł w Rzymie w 1943. Dość nieoczekiwanie nowym biskupem gdańskim został 40-letni Karol Maria Splett, proboszcz parafii w Oliwie.
Źródło: Praca zbiorowa, Wydarzyło się w Gdańsku 1901-2000, Jeden wiek w jednym mieście, Gdańsk 1999.

1962

W piątek 29.06.1962 roku w wyświęcono pieszych 15 alumnów kończących naukę w Seminarium Duchownym w Oliwie powstałym w 1957 roku.
Źródło: 30 Dni, Półwiecze Seminarium Duchownego, Grunwaldzka czyli od młyna do forum biznesu, Nr 5 (73), Gdańsk wrzesień-październik 2007.

2007

W czerwcu 2007 roku Parafia Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Gdańsku Oliwie wydała książkę pt. "Ulice naszej parafii".
Źródło: Drzewko Oliwne, Ulice naszej parafii, Oliwa czerwiec-lipiec 2007.

2007

W piątek 29.06.2007 roku w katedrze odbył się 50-ty Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej. (cytat) Jubileuszowy festiwal zaingurował koncert w wykonaniu prof. Romana Peruckiego, dyrektora Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, chóru dziecięcego "Schezi Musicalli".
Źródło: 30 Dni, Kronika Gdańska, Nr 1 (75), Gdańsk styczeń-luty 2008.

2012

W czerwcu 2012 roku w periodyku wydawanym przez Instytut Historii PAN rocznik XLIV 2012/2 opublikowano pracę Jana Daniluka pt "Powstanie i działalność niemieckiej placówki archiwalnej wojsk lądowych w Gdańsku-Oliwie (1939-1945)".
Źródło: Jan Daniluk, Powstanie i działalność niemieckiej placówki archiwalnej wojsk lądowych w Gdańsku-Oliwie (1939-1945), Warszawa 2012.