1542

W sobotę 01.07.1542 roku opat Bartłomiej brał udział wraz z przeorem Adrianem (opat w latach 1545-1549) w wyborze opata pelplińskiego Jodokusa Krohna.
Źródło: Zygmunt Iwicki, Konwent oliwski (1186-1831)., Gdańsk-Pelplin 2010.

1549

W poniedziałek 01.07.1549 roku zmarł opat Adrian. W Echo sepulchralis [rękopis księdza Jana Gotfryda Borka] wymieniony jest jako 26 opat.
Źródło: Zygmunt Iwicki, Konwent oliwski (1186-1831)., Gdańsk-Pelplin 2010.

1870

W piątek 01.07.1870 roku (cytat) na nowej jednotorowej linii kolejowej Gdańsk-Sopot zaczęły kursować pociągi podmiejskie. Pociągi zatrzymywały się we Wrzeszczu i w Oliwie, początkowo kursowały pięć razy dziennie. Bilet z Gdańska do Sopotu kosztował 5 srebrnych groszy.
Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska, Tom I - 997-1945, Gdańsk 1998.

1870

W piątek 01.07.1870 roku otwarto stację Gdańsk-Oliwa wówczas Oliva. Jednak oficjalne otwarcie nastąpiło dwa miesiące później.
Źródło: Świat kolei, Stacja Gdańsk Oliwa, Nr 10, Łudź 2003.

1910

W lipcu 1910 roku w Oliwie obchodzono 250 rocznicę pokoju oliwskiego. Obchody przebiegały w tonie (rzekomej) wielkiej roli elektora Fryderyka Wilhelma w rokowaniach.
Źródło: Franciszek Mamuszka, ''Oliwa. Okruchy z dziejów zabytki'', Gdańsk 1985.

1912

W lipcu 1912 roku na bazarze dobroczynnym zebrano 2.000 marek.
Źródło: Zygmunt Iwicki, Kronika parafii (katedralnej) w Oliwie (1904-1945), Gdańsk 1999.

1926

W czwartek 01.07.1926 roku Oliwa wraz z Jelitkowem i Przymorzem liczyła 13826 mieszkańców.
Źródło: Piotr Popiński, Dawny Gdańsk na pocztówkach, Gdańsk 2000.

1926

W czwartek 01.07.1926 roku (cytat) gmina oliwska (w więc wraz z Jelitkowem i Przymorzem) włączona została do Gdańska. Miasto zyskało 1520 hektarów, przybyło mu 14 tysięcy mieszkańców. Wyprostowano przy okazji dość krętą granicę z Sopotem.
Źródło: Praca zbiorowa, Wydarzyło się w Gdańsku 1901-2000, Jeden wiek w jednym mieście, Gdańsk 1999.

1926

W czwartek 01.07.1926 roku Gdańsk pokrył straty wynoszące 400.000 guldenów spowodowane złymi rządami Herberta Creutzburga, a w zamian za to Oliwa i Jelitkowo włączone zostały w administracyjne granice Gdańska stając się jego dzielnicami.
Źródło: Franciszek Mamuszka, ''Oliwa. Okruchy z dziejów zabytki'', Gdańsk 1985.

1926

W czwartek 01.07.1926 roku (cytat) Oliwa wraz z Jelitkowem włączona została w administracyjne granice Gdańska, stając się jedną z jego dzielnic.
Źródło: Gdańska Macierz Szkolna, Przewodnik po Gdańsku, Reprint "JMJ" Oficyna Wydawnicza, Warszawa, Gdańsk 1991, 1939.

1955

W piątek 01.07.1955 roku załoga angielskiego krążownika "Glasgow" zwędziła Oliwę.
Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska. Tom II - 1945-2000, Gdańsk 2006.

1957

W lipcu 1957 roku zakończono druk książki "Oliwa" panów F. Mamuszki, J. Stankiewicza i M. Kilarskiego.
Źródło: Franciszek Mamuszka, Jerzy Stankiewicz, Maciej Kilarski, ''Oliwa'', Gdańsk 1957.

1967

W lipcu 1967 roku w Parku Oliwskim po północnej stronie w alejce prowadzącej do Pałacu Opatów przy "Łabędzim Stawie" ustawiono popiersia książąt pomorskich Świętopełka II i Mściwoja II. Wyrzeźbione zostały w szarym granicie przez Alfonsa Łosowskiego.
Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska. Tom II - 1945-2000, Gdańsk 2006.

1967

W lipcu 1967 roku w Pałacu Opatów w Oliwie otwarto stałą ekspozycję etnograficzną zatytułowaną "Sztuka ludowa Kaszub i Dolnego Powiśla".
Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska. Tom II - 1945-2000, Gdańsk 2006.

1975

W lipcu 1975 roku zakończono druk książki "Opactwo cystersów w Oliwie od XII do XVI wieku" Kazimierza Dąbrowskiego w nakładzie 730 egzemplarzy.
Źródło: Kazimierz Dąbrowski, Opactwo cystersów w Oliwie od XII do XVI wieku, Gdańsk 1975.