1186

W sobotę 02.07.1186 roku założony został w Oliwie klasztor. Pierwsi zakonnicy byli głównie Duńczykami z Esrom, ponieważ klasztor macierzysty w Kołbaczu nie posiadał odpowiedniej liczby mnichów. Potwierdza to również dokument z 28.06.1298 roku.
Źródło: Franciszek Mamuszka, ''Kaszubi oliwscy'', Gdańsk 1980.

1186

W sobotę 02.07.1186 roku przybył do Oliwy konwent cysterski przed śmiercią swego fundatora Subisława (28.12.1187). Mówi o tym autentyczny dokument wystawiony przez Mestwina II w dniu 28 czerwca 1277 roku.
Źródło: Zygmunt Iwicki, Konwent oliwski (1186-1831)., Gdańsk-Pelplin 2010.

1186

W sobotę 02.07.1186 roku książę pomorski Subisław I erygował klasztor cystersów w Oliwie. W nowo założonym klasztorze zamieszkało 12 zakonników wraz z opatem Ditthardem przybyłych z opactwa w Kołbaczu.
Źródło: Zygmunt Iwicki, Oliwa wczoraj i dziś, Przewodnik po zabytkach katedry i byłego klasztoru, Gdańsk 2001.

1910

W lipcu 1910 roku w Oliwie obchodzono 250 rocznicę pokoju oliwskiego. Obchody przebiegały w tonie (rzekomej) wielkiej roli elektora Fryderyka Wilhelma w rokowaniach.
Źródło: Franciszek Mamuszka, ''Oliwa. Okruchy z dziejów zabytki'', Gdańsk 1985.

1912

W lipcu 1912 roku na bazarze dobroczynnym zebrano 2.000 marek.
Źródło: Zygmunt Iwicki, Kronika parafii (katedralnej) w Oliwie (1904-1945), Gdańsk 1999.

1957

W lipcu 1957 roku zakończono druk książki "Oliwa" panów F. Mamuszki, J. Stankiewicza i M. Kilarskiego.
Źródło: Franciszek Mamuszka, Jerzy Stankiewicz, Maciej Kilarski, ''Oliwa'', Gdańsk 1957.

1967

W lipcu 1967 roku w Parku Oliwskim po północnej stronie w alejce prowadzącej do Pałacu Opatów przy "Łabędzim Stawie" ustawiono popiersia książąt pomorskich Świętopełka II i Mściwoja II. Wyrzeźbione zostały w szarym granicie przez Alfonsa Łosowskiego.
Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska. Tom II - 1945-2000, Gdańsk 2006.

1967

W lipcu 1967 roku w Pałacu Opatów w Oliwie otwarto stałą ekspozycję etnograficzną zatytułowaną "Sztuka ludowa Kaszub i Dolnego Powiśla".
Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska. Tom II - 1945-2000, Gdańsk 2006.

1975

W lipcu 1975 roku zakończono druk książki "Opactwo cystersów w Oliwie od XII do XVI wieku" Kazimierza Dąbrowskiego w nakładzie 730 egzemplarzy.
Źródło: Kazimierz Dąbrowski, Opactwo cystersów w Oliwie od XII do XVI wieku, Gdańsk 1975.