1910

W lipcu 1910 roku w Oliwie obchodzono 250 rocznicę pokoju oliwskiego. Obchody przebiegały w tonie (rzekomej) wielkiej roli elektora Fryderyka Wilhelma w rokowaniach.
Źródło: Franciszek Mamuszka, ''Oliwa. Okruchy z dziejów zabytki'', Gdańsk 1985.

1912

W lipcu 1912 roku na bazarze dobroczynnym zebrano 2.000 marek.
Źródło: Zygmunt Iwicki, Kronika parafii (katedralnej) w Oliwie (1904-1945), Gdańsk 1999.

1957

W lipcu 1957 roku zakończono druk książki "Oliwa" panów F. Mamuszki, J. Stankiewicza i M. Kilarskiego.
Źródło: Franciszek Mamuszka, Jerzy Stankiewicz, Maciej Kilarski, ''Oliwa'', Gdańsk 1957.

1967

W lipcu 1967 roku w Parku Oliwskim po północnej stronie w alejce prowadzącej do Pałacu Opatów przy "Łabędzim Stawie" ustawiono popiersia książąt pomorskich Świętopełka II i Mściwoja II. Wyrzeźbione zostały w szarym granicie przez Alfonsa Łosowskiego.
Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska. Tom II - 1945-2000, Gdańsk 2006.

1967

W lipcu 1967 roku w Pałacu Opatów w Oliwie otwarto stałą ekspozycję etnograficzną zatytułowaną "Sztuka ludowa Kaszub i Dolnego Powiśla".
Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska. Tom II - 1945-2000, Gdańsk 2006.

1975

W lipcu 1975 roku zakończono druk książki "Opactwo cystersów w Oliwie od XII do XVI wieku" Kazimierza Dąbrowskiego w nakładzie 730 egzemplarzy.
Źródło: Kazimierz Dąbrowski, Opactwo cystersów w Oliwie od XII do XVI wieku, Gdańsk 1975.