1308

W sierpniu 1308 roku nastąpiło oblężenie i zajęcie Gdańska przez Brandenburczyków. Kronika oliwska z połowy XIV wieku podaje że do zajęcia Pomorza wezwała ich skłócona z Władysławem Łokietkiem rodzina Święców.
Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska, Tom I - 997-1945, Gdańsk 1998.

1768

W sierpniu 1768 roku nastąpił (Cytat) pierwszy pobyt w Gdańsku biskupa warmińskiego Ignacego Krasickiego. Bywał w Oliwie na zaproszenie opata cystersów Jacka Rybińskiego. Do gdańska przybywał jeszcze trzynaście razy.
Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska, Tom I - 997-1945, Gdańsk 1998.

1803

W niedzielę 11.08.1803 roku (cytat) zmarłą w Oliwie Karl Johan von Hohenzollern (ur. 22 VII 1732), opat klasztoru Cystersów, biskup chełmiński i warmiński.
Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska, Tom I - 997-1945, Gdańsk 1998.

1909

W sierpniu 1909 roku (na początku) hotelu Waldhäuschen Towarzystwo św. Elżbiety zorganizowało bazar dobroczynny. Zebrano 1.800 marek.
Źródło: Zygmunt Iwicki, Kronika parafii (katedralnej) w Oliwie (1904-1945), Gdańsk 1999.

1909

W sierpniu 1909 roku (połowie) w (cytat) Jelitkowie przy plaży otwarto nowy dom kuracyjny z restauracją.
Źródło: Praca zbiorowa, Wydarzyło się w Gdańsku 1901-2000, Jeden wiek w jednym mieście, Gdańsk 1999.

1913

W sierpniu 1913 roku (cytat) otwarto nowy gmach szkoły. Tym razem władze Oliwy oddały do użytku budynek gimnazjalny przy ulicy Polanki.
Źródło: Praca zbiorowa, Wydarzyło się w Gdańsku 1901-2000, Jeden wiek w jednym mieście, Gdańsk 1999.

1959

W sierpniu 1959 roku zakończono druk książki "Oliwa. Dzieje i zabytki" panów Franciszka Mamuszki i Jerzego Stankiewicza.
Źródło: Franciszek Mamuszka, Jerzy Stankiewicz, ''Oliwa. Dzieje i zabytki'', Gdańsk 1959.

1971

W środę 11.08.1971 roku (cytat) dekretem Dyr. Obwodu Urzędu P.T. Gdańsk 1 nr. K.O.-19 z dnia 9 sierpnia 1971 roku został przeniesiony na stanowisko naczelnika Urzędu P.T. II klasy Gd. 5 Oliwa Ob. Bogusław Jagodziewski dotychczasowy naczelnik z U.P.T. Gdańsk 4 (Nowy Port).
Źródło: Kronika poczty oliwskiej Gdańsk-5, Oliwa 1945-1999.

1999

W sierpniu 1999 roku w miesięczniku "30 Dni" ukazał się artykuł o Renuszewie nad potokiem Rynarzewskim w Oliwie.
Źródło: 30 Dni, Dolina Pięciu (byłych) Stawów, Nr 8 (10), Gdańsk sierpień 1999.

2006

W dniach 17.07 - 10.09.2006 roku w Pałacu Opatów w Oliwie zaprezentowano malarstwo Teresy Mieszkin.
Źródło: Muzeum Narodowe w Gdańsku