1308

W sierpniu 1308 roku nastąpiło oblężenie i zajęcie Gdańska przez Brandenburczyków. Kronika oliwska z połowy XIV wieku podaje że do zajęcia Pomorza wezwała ich skłócona z Władysławem Łokietkiem rodzina Święców.
Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska, Tom I - 997-1945, Gdańsk 1998.

1594

W piątek 31.08.1594 roku odwiedził klasztor Cystersów w Oliwie Zygmunt III.
Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska, Tom I - 997-1945, Gdańsk 1998.

1768

W sierpniu 1768 roku nastąpił (Cytat) pierwszy pobyt w Gdańsku biskupa warmińskiego Ignacego Krasickiego. Bywał w Oliwie na zaproszenie opata cystersów Jacka Rybińskiego. Do gdańska przybywał jeszcze trzynaście razy.
Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska, Tom I - 997-1945, Gdańsk 1998.

1909

W sierpniu 1909 roku (połowie) w (cytat) Jelitkowie przy plaży otwarto nowy dom kuracyjny z restauracją.
Źródło: Praca zbiorowa, Wydarzyło się w Gdańsku 1901-2000, Jeden wiek w jednym mieście, Gdańsk 1999.

1909

W sierpniu 1909 roku (na początku) hotelu Waldhäuschen Towarzystwo św. Elżbiety zorganizowało bazar dobroczynny. Zebrano 1.800 marek.
Źródło: Zygmunt Iwicki, Kronika parafii (katedralnej) w Oliwie (1904-1945), Gdańsk 1999.

1913

W sierpniu 1913 roku (cytat) otwarto nowy gmach szkoły. Tym razem władze Oliwy oddały do użytku budynek gimnazjalny przy ulicy Polanki.
Źródło: Praca zbiorowa, Wydarzyło się w Gdańsku 1901-2000, Jeden wiek w jednym mieście, Gdańsk 1999.

1922

W czwartek 31.08.1922 roku o godzinie 15:45 zabrzmiał głos 460 kilogramowego dzwonu umieszczanego na belkowaniu wiedzy od dnia poprzedniego a sprowadzonego do Oliwy 26 sierpnia 1922 roku.
Źródło: Zygmunt Iwicki, Kronika parafii (katedralnej) w Oliwie (1904-1945), Gdańsk 1999.

1959

W sierpniu 1959 roku zakończono druk książki "Oliwa. Dzieje i zabytki" panów Franciszka Mamuszki i Jerzego Stankiewicza.
Źródło: Franciszek Mamuszka, Jerzy Stankiewicz, ''Oliwa. Dzieje i zabytki'', Gdańsk 1959.

1979

W piątek 31.08.1979 roku w Oliwie przy ul. Czerwony Dwór 25 otwarto nową cyfrową centralę typu E-10 na 10 tys. numerów. Otwarcia dokonał minister łączności Edward Kowalczyk. Później centrala rozbudowana została jeszcze o 10 tys. numerów.
Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska. Tom II - 1945-2000, Gdańsk 2006.

1999

W sierpniu 1999 roku w miesięczniku "30 Dni" ukazał się artykuł o Renuszewie nad potokiem Rynarzewskim w Oliwie.
Źródło: 30 Dni, Dolina Pięciu (byłych) Stawów, Nr 8 (10), Gdańsk sierpień 1999.

2006

W dniach 17.07 - 10.09.2006 roku w Pałacu Opatów w Oliwie zaprezentowano malarstwo Teresy Mieszkin.
Źródło: Muzeum Narodowe w Gdańsku