1576

We wrześniu 1576 roku (cytat) w czasie rozruchów i tumultów antypolskich w Gdańsku obrabowane zostały kościoły i klasztory Karmelitów i Brygidek oraz Cystersów w Oliwie.
Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska, Tom I - 997-1945, Gdańsk 1998.

1870

W czwartek 01.09.1870 roku oficjalnie otwarto stację kolejową Oliva. Obecnie Gdańsk-Oliwa.
Źródło: Świat kolei, Stacja Gdańsk Oliwa, Nr 10, Łudź 2003.

1915

We wrześniu 1915 roku (cytat) czytelnicy mogli sięgnąć po obszerną historię Prus Zachodnich w latach 1772-1915. Autorem tej pionierskiej publikacji był Bruno Pompecki, nauczyciel prywatnej szkoły w Oliwie.
Źródło: Praca zbiorowa, Wydarzyło się w Gdańsku 1901-2000, Jeden wiek w jednym mieście, Gdańsk 1999.

1921

We wrześniu 1921 roku (cytat) w Oliwie zaczęła funkcjonować kanalizacja.
Źródło: Praca zbiorowa, Wydarzyło się w Gdańsku 1901-2000, Jeden wiek w jednym mieście, Gdańsk 1999.

1939

W piątek 01.09.1939 roku wybuchła II Wojna Światowa. Oliwę włączono do Rzeszy jako Okręg Gdańsk - Prusy Zachodnie.
Źródło: Franciszek Mamuszka, ''Kaszubi oliwscy'', Gdańsk 1980.

1939

W piątek 01.09.1939 roku aresztowano Leona Romanowskiego dyrygenta chóru "Lutnia", mieszkańca Oliwy od 1929 roku.
Źródło: Gabriela Danielewicz, W kręgu Polonii gdańskiej, Gdańsk 1996.

1939

W piątek 01.09.1939 roku w Gdańsku zorganizowano obozy przejciowe. Największym był obóz w Nowym Porcie. Zarejestrowano również dwa obozy przejściowe, które były we Wrzeszczu i w Oliwie (VII Dwór ?). Później filie obozu Stutthof.
Źródło: Praca zbiorowa, Stutthof hitlerowski obóz koncentracyjny, Warszawa 1988.

1950

W piątek 01.09.1950 roku przy ul. Wita Stwosza 23 umieszczono początkowo Podstawową Podstawową szkołę Muzyczną.
Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska. Tom II - 1945-2000, Gdańsk 2006.

1960

W czwartek 01.09.1960 roku przekazano do użytku budynek Szkoły Podstawowej nr 60 przy ul. Chłopskiej 64. W otwarciu uczestniczył Aleksander Zawadzki przewodniczący Rady Państwa.
Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska. Tom II - 1945-2000, Gdańsk 2006.

1960

W czwartek 01.09.1960 roku (cytat) w Oliwie przy ulicy Chłopskiej powstała pierwsza w mieście szkoła wzniesiona w ramach programu "Tysiąc szkół na Tysiąclecie". 1 września otworzył ją uroczyście przewodniczący Rady Państwa PRL, Aleksander Zawadzki.
Źródło: Praca zbiorowa, Wydarzyło się w Gdańsku 1901-2000, Jeden wiek w jednym mieście, Gdańsk 1999.

1965

W środę 01.09.1965 roku przekazano nowy budynek przy ul. VII Dwór 7 dla Szkoły Podstawowej nr 70, oraz przy ul. Zgody 6 dla Szkoły Podstawowej nr 71.
Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska. Tom II - 1945-2000, Gdańsk 2006.

1979

We wrześniu 1979 roku przy ul. Jelitkowskiej 20 rozpoczęto budowę luksusowego hotelu "Marina" w Jelitkowie należącego do Orbis-u.
Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska. Tom II - 1945-2000, Gdańsk 2006.

1980

W poniedziałek 01.09.1980 roku przy ul. Subisława 22 oddano do użytku nowy budynek dla Szkoły Podstawowej nr 93.
Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska. Tom II - 1945-2000, Gdańsk 2006.

1985

We wrześniu 1985 roku zakończono druk książki "Oliwa. Okruchy z dziejów, zabytki" pana Franciszka Mamuszki.
Źródło: Franciszek Mamuszka, ''Oliwa. Okruchy z dziejów zabytki'', Gdańsk 1985.

2006

W dniach 17.07 - 10.09.2006 roku w Pałacu Opatów w Oliwie zaprezentowano malarstwo Teresy Mieszkin.
Źródło: Muzeum Narodowe w Gdańsku

2010

We wrześniu 2010 roku wydano książkę księdza Zygmunta Iwickiego "Konwent oliwski (1186-1831). Leksykon biograficzny i nie tylko..."
Źródło: Zygmunt Iwicki, Konwent oliwski (1186-1831)., Gdańsk-Pelplin 2010.