1831

W środę 01.10.1831 roku nastąpiła (Cytat) kasacja klasztoru Cystersów w Oliwie, zarządzona przez króla pruskiego. Kościół pocysterski stał się parafialnym dla Oliwy.
Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska, Tom I - 997-1945, Gdańsk 1998.

1831

W środę 01.10.1831 roku (w dniu kasaty klasztoru) biblioteka klasztorna liczyła przeszło 6.000 tomów. Nową bibliotekę klasztorną założył i stale kompletował opat Dawid Konarski.
Źródło: Franciszek Mamuszka, Jerzy Stankiewicz, ''Oliwa. Dzieje i zabytki'', Gdańsk 1959.

1831

W środę 01.10.1831 roku (cytat) władze pruskie zlikwidowały klasztor cysterski w Oliwie. Kościół cystersów i część zabudowań klasztornych przydzieliły parafii katolickiej.
Źródło: Zygmunt Iwicki, Oliwa wczoraj i dziś, Przewodnik po zabytkach katedry i byłego klasztoru, Gdańsk 2001.

1904

W sobotę 01.10.1904 roku w hotelu Karlshof odbyło się spotkanie założycielskie towarzystwa św. Cecylii. Prezesem został nauczyciel Reiss z Oliwy, dyrygentem nauczyciel Majewski z Wrzeszcza. Próby odbywały się w każdy wtorek o godz. 20. Towarzystwo liczyło wówczas ok.. 110 osób.
Źródło: Zygmunt Iwicki, Kronika parafii (katedralnej) w Oliwie (1904-1945), Gdańsk 1999.

1917

W październiku 1917 roku wbrew silnym sprzeciwom przyłączono parafię oliwską do zrzeszenia parafii gdańskich. Od tej pory oliwianie płacili dodatkowo podatek kościelny.
Źródło: Zygmunt Iwicki, Kronika parafii (katedralnej) w Oliwie (1904-1945), Gdańsk 1999.

1927

W październiku 1927 roku w dużych organach w katedrze oliwskiej zamontowano za około 2.000 guldenów silnik elektryczny z pompą wdmuchującą powietrze w piszczałki.
Źródło: Zygmunt Iwicki, Kronika parafii (katedralnej) w Oliwie (1904-1945), Gdańsk 1999.

1937

W październiku 1937 roku (cytat) biskup O'Rourke poprosił Piusa XI o zwolnienie z biskupstwa gdańskiego. Rezygnacja została przyjęta po ośmiu miesiącach.
Źródło: Praca zbiorowa, Wydarzyło się w Gdańsku 1901-2000, Jeden wiek w jednym mieście, Gdańsk 1999.

1937

W październiku 1937 roku (cytat) papież Pius XI przyjął prośbę biskupa gdańskiego, Edwarda O'Rourke, o zwolnienie go z funkcji ordynariusza gdańskiego.
Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska, Tom I - 997-1945, Gdańsk 1998.

1946

We wtorek 01.10.1946 roku po mszy św. w katedrze i na placu przed katedrą odbyło się poświęcenie sztandaru (oddającego hołd obrońcom Poczty Polskiej - 01.09.1939 r.) Koła Związku Zawodowego Pracowników Poczt i Telegrafów w Gdańsku.
Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska. Tom II - 1945-2000, Gdańsk 2006.

1953

W czwartek 01.10.1953 roku przy ul. Cystersów 11 rozpoczął działalność Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Jego dyrektorem został od 1953 roku prof. Romuald Cebertowicz.
Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska. Tom II - 1945-2000, Gdańsk 2006.

1970

W czwartek 01.10.1970 roku przy ul. Wita Stwosza 55 wmurowano akt erekcyjny pod siedzibę Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie. W uroczystości uczestniczył wicepremier PRL Stanisław Kociołek.
Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska. Tom II - 1945-2000, Gdańsk 2006.