1875

W listopadzie 1875 roku skrócono trasę tramwaju konnego kursującego z Gdańska do Oliwy (cytat) ze względu na konkurencyjność kolei, trasa kończyła się we Wrzeszczu. Jedynie w sezonie letnim, przez kilka kolejnych lat, tramwaje docierały do Oliwy.
Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska, Tom I - 997-1945, Gdańsk 1998.

1939

W listopadzie 1939 roku (w połowie) najprawdopodobniej w Piaśnicy zginął Leon Romanowski dyrygent chóru "Lutnia", mieszkaniec Oliwy od 1926 roku. Aresztowany 1 września 1939 roku.
Źródło: Gabriela Danielewicz, W kręgu Polonii gdańskiej, Gdańsk 1996.

1939

W poniedziałek 06.11.1939 roku (cytat) rozpoczęła funkcjonowanie [...] składnica aktowa szefa Archiwum Wojsk Lądowych w Gdańsku (Aktensammelstelle des Chefs der Heeresarchiv-Danzig). […] Pięć dni później, 11 listopada 1939 r., kierownicy wszystkich pozostałych wojskowych placówek archiwalnych podległych kierownictwu z Poczdamu zostali poinformowani o rozpoczęciu działalności nowej placówki w Gdańsku-Oliwie. Składnicę zorganizowano w rejonie skrzyżowania dzisiejszej ul. Droszyńskiego (Zimmererstrasse) oraz ul. Śląskiej (Emdener Strasse, przed wojną Konradstrasse) w Gdańsku-Oliwie (adres placówki: Zimmererstrasse 8).
Źródło: Jan Daniluk, Powstanie i działalność niemieckiej placówki archiwalnej wojsk lądowych w Gdańsku-Oliwie (1939-1945), Warszawa 2012.

1954

W listopadzie 1954 roku Zakłady Mechaniki Precyzyjnej znajdujące się na terenie dzisiejszych Targów Gdańskich wyprodukowały 18 pierwszych wag analitycznych.
Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska. Tom II - 1945-2000, Gdańsk 2006.

1983

W listopadzie 1983 roku w kwartalniku "Spotkania z zabytkami" Jerzy Stankiewicz opublikował artykuł pod tytułem "Sylwetki - Franciszek Mamuszka".
Źródło: Spotkania z zabytkami, Kwartalnik popularnonaukowy. Nr 4 (14) VII, Warszawa 1983.