Start  ›  Firmy, Hotele, Restauracje  ›  Artus Hof  ›

Artus Hof › Zachęta › Biały Zdój - al. Grunwaldzka 503.

Jak podawał Carl Fierke (właściciel posesji) w 1916 roku w książce adresowej gminy Oliwa firmę handlującą węglem założył przy ul. Danziger Straße 10-11 (Grunwaldzka 501, 503) w 1894 roku (wówczas Danziger Straße 14). W 1916 roku był również właścicielem parceli przy ul. Bahnstraße 1 (Poczty Gdańskiej) i Dulzstraße 8 (Majkowskiego), a więc kilku działek znajdujących się przy al. Grunwaldzkiej pomiędzy ulicami Majkowskiego i Poczty Gdańskiej.

W książce adresowej wydanej w 1927 roku można znaleźć informacje że Carl Fierke był również właścicielem restauracji.

W książkach adresowych z następnych lat brak jest takiej informacji. Informują one jedynie że znajdował się pod adresem Danziger Straße 10 zakład fryzjerski (1927-1935) prowadzony przez Hermanna Roschewskiego i następnie przez Felixa Dajewskiego.

W tym czasie zmieniała się nazwa ulicy. Rodzina Fierke mieszkała od około 1930 roku przy ul. Pommersche Straße 135 i następnie od 1933 roku przy Adolf-Hitler-Straße 503.

Dzięki „esski”, która w 2016 roku opublikowała fotografię domu w serwisie www.FotoPolska.eu uzyskaliśmy informację o istnieniu przy ul. Adolf-Hitler-Straße 503 restauracji "Artus Hof". Fotografia pochodzi najprawdopodobniej z około 1938 roku. Nie ma niestety śladu o restauracji "Artus Hof" w książkach adresowych wydawanych w latach 1936-1942.


Po II wojnie światowej przy al. Grunwaldzkiej nr 503 w budynku częściowo mieszkalnym znajdował się bar „Zachęta” (1946, 1949) prowadzony przez Leokadię Kibler. Miały tu swe siedziby (1949): Państwowe Zakłady Przemysłu Włókienniczego i Centrala Zbytu Porcelany, Fajansu i wyrobów szklanych. Ślusarstwo prowadził Zygmunt Andrzejewski, usługi transportowe Janusz Dominirski.

Dziennik bałtycki z 27 stycznia 1950 r. informował:

Dnia 26 bm. otwarto w Oliwie u zbiegu ul. Grunwaldzkiej i Obrońców Poczty w obszernym i jasnym lokalu pierwszy bar mleczny. Na uroczystości otwarcia obecni byli: nacz. Woj. Wydz. Przem. Obarski, woj. inspektor mleczarstwa Trampczyński, przedstawiciel Centr. Spółdz. Mlecz. Jajcz. w Warszawie Ender, kier. Wydz. Handl. i projektodawca baru - mgr Misztal, przedstaw. Rady Zakład. Spółdz. Zakł. Mlecz. "Kartuzy" Prejs, przedstaw. Centr. Spółdz. Mlecz. Jajcz. Chycki, przedstawiciel miasta, partii, milicji, prasy itp.

Był to wówczas pierwszy bar mleczny otwarty w Gdańsku (Źródło: Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, Kronika Gdańska. Tom II - 1945-2000, Gdańsk 2006).

W książce telefonicznej wydanej w 1998 roku brak jest informacji o barze przy al. Grunwaldzkiej 503. Nie oznacza to że nie był czynny.

Po 2000 roku ”Biały Zdrój” prowadziła Pani Maria Dzierdzik (2002, 2005). Następnie jako S.C. (2006) z Panią Reginą Miszewską. Po nich (2008) bar prowadzili: Mariusz Rudakowski, Sylwia Rudakowska i Henryk Miszewski. W tym czasie to bar mleczny „Łasuch” i pod koniec swego istnienia ponownie „Biały Zdrój”.

W 2008 roku Miasto Gdańsk, które było właścicielem obiektu próbowało go sprzedać.

Jak informował portal www.StaraOliwa.pl lokal zamknięto dn. 1 września 2017 r. Następnie ”StaraOliwa” informował nas o pożarze budynku w dniu 29 lipca 2019 r. Aktualnie (2020) właścicielem działki jest firma Moderna, która zapewne po zburzeniu 126 letniego domu nie postawi jego betonowej repliki tak jak to zrobiła z przedwojennym (II WŚ) hotelem "Deutscher Hof” – dawną przychodnią specjalistyczną.

Zestawił Piotr Leżyński


Sklep kolonialny Carla Fierke. Początek XX wieku.
Zbiory Kuby Kowalskiego.


Restauracja "Artus Hof". Adolf-Hitler-Straße 503. Około 1938 roku.
Ze strony www.FotoPolska.eu (esski).


Bar mleczny. Fragment Dziennika Bałtyckiego z 27.01.1950 roku.
Ze strony www.WolneForumGdansk.pl (VillaOliva).


"Zachęta". Książka telefoniczna okręgu gdańskiego z 1946 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


"Biały Zdrój" Przewodnik-Informator z 1981 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Bar mleczny "Łasuch" w Oliwie. Fot. Robert Krygier 2012.
Pobrano z www.FotoPolska.eu.Początek strony.