Start  ›  Firmy, Hotele, Restauracje  ›  Fabryka farb i lakierów DAOL  ›

DAOL - ul. Gen. Bora Komorowskiego 104.

Zakłady "DAOL - Danziger Oel Lacke GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)" wybudowane zostały w 1923 roku przy ulicy Sasper Weg 6 (od około 1926 roku Colbatzer Straße 104) róg ulicy Humboldstrasse - dzisiejsze ulice Generała Bora Komorowskiego i Słowiańska oraz obejmowały cześć ul. Beniowskiego.

Do 1939 roku w zakładzie produkowano półfabrykaty, emalie i lakiery ogólnego stosowania cieszące się dużym powodzeniem. W czasie trwania II wojny światowej wszystkie farby produkowane przez "DAOL" przeznaczone były na potrzeby niemieckiego przemysłu zbrojeniowego.

Podczas nalotów na Gdańsk w dniu 23 marca 1945 roku "DAOL" został zbombardowany. Nie odnotowano wówczas większych strat, dlatego już w listopadzie 1945 roku wznowiono produkcję farb a w dniu 10 grudnia 1948 roku dawne zakłady "DAOL" przejął Skarb Państwa. Od 1956 roku Fabryka Farb i Lakierów w Gdańsku-Oliwie funkcjonuje pod nazwą - Gdańska Fabryka Farb i Lakierów i nadal produkuje farby i lakiery ogólnego przeznaczenia. W październiku 1959 roku oliwski zakład opatentował m.in. "Sposób otrzymywania farby przeciwkorozyjnej" i "Sposób otrzymywania farby rdzochronnej chromianowej" przygotowując się do produkcji farb dla przemysłu okrętowego. Produkcję rozpoczęto w początku lat 60 XX wieku. Ze względu na liczący się wówczas dla Polski Ludowej rynek zachodni w 1971 roku została zmieniona nazwa firmy na "Polifarb Oliwa" Gdańska Fabryka Farb i Lakierów a produkowane farby sprzedawane były na wielu rynkach zachodnich. Zakład nadal należał do zrzeszenia Polifarb (zjednoczenia przemysłu farb i lakierów).

W dniu 1 lipca 1976 roku trzy trójmiejskie zakłady funkcjonujące dotąd w zjednoczeniu "Polifarb" połączono w jedną firmę nazwaną "Polifarb-Oliwa" Zakłady Farb w Gdyni (Budowę zakładu gdyńskiego rozpoczęto w 1975 roku a zakończenie inwestycji planowano na 1977 rok). Produkowały one wówczas farby ogólnego zastosowania, farby dla przemysłu graficznego i farby dla przemysłu okrętowego a zdobyty wcześniej przez oliwską firmę rynek zachodni i rynek krajów RWPG (Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej) miał przyczynić się do dalszego rozwoju połączonych firm.

Jednak już w 1979 roku wstrzymano inwestowanie w zakład gdyński. Dodatkowo w latach 80-tych nastąpiło powolne uwalnianie rynku w Polce i załamanie się rynku RWPG, co spowodowało, że również dla zakładów oliwskich zaczął się ciężki okres. Choć w 1987 i 1989 roku opatentowano nowe farby dla przemysłu okrętowego zakład nie mógł odnaleźć się na tak konkurencyjnym rynku ze zbyt starym zapewne parkiem maszynowym.
W 1996 roku rozpoczęto restrukturyzację firmy "Polifarb Oliva", która miała na celu pozyskanie zagranicznego inwestora. W 2000 roku nastąpił podział firmy na dwie spółki, których 100% właścicielem nadal był "Polifarb Oliva". W 2002 roku "Oliva" Sp. z o.o. została sprywatyzowana.

W dniu 31 marca 2005 roku Rada Miasta Gdańska (uchwała XXXVI/1159/05) przyjęła nowy plan zagospodarowania przestrzennego tej części Oliwy, tak zwanej Dolnej Oliwy, w którym tereny przedwojennych zakładów "DAOL", na których znajdowały się niefunkcjonujące już oliwskie zakłady "Polifarb-Oliva" przeznaczone zostały pod zabudowę mieszkaniową i handlową.

W latach 2007-2010 na terenach oliwskiej fabryki powstało osiedle "Nova Oliva" wybudowane przez firmę Allcon.

Piotr Leżyński


 Fragment ujęcia widoku z Pachołka. "DAOL" około 1935 roku.
Grzegorz Fortuna, Donald Tusk, "Oliwa Jelitkowo", Gdańsk 2003.


 Reklama z książki adresowej z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.
 Prospekt reklamowy fabryki "DAOL". Około 1930 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.
 Prospekt reklamowy fabryki "DAOL". Około 1930 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Początek strony.