Start  ›  Firmy, Hotele, Restauracje  ›  Fabryka tłuszczy Domag, Fabryka akumulatorów KAW  ›

Domag - al. Grunwaldzka 489.

Gdańska fabryka olejów, margaryny i tłuszczów jadalnych "Domag" (Danziger Oele, Margarine und Speisefettfabrik A. G.) zaistniała w Oliwie przed 1925 rokiem przy ulicy Danziger Straße 17/18 (Grunwaldzka). Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku podaję że działki te nie są jeszcze zabudowane. Około 1930 roku zmieniono nazwę ulicy i adres firmy na Pommersche Straße 121, a od pierwszego września 1933 roku na Adolf-Hitler-Straße 489.
W dniu 6 maja 1931 roku "Domag" znalazła się w wykazie fabryk mogących eksportować tłuszcze do Polski.
Właścicielem posesji do 1939 roku była rodzina Rogalewskich.
Na przełomie 1939/1940 roku zainstalowała się w budynkach po "Domag" fabryka akumulatorów KAW.


 Frgment fotografii. Budynki przy ul. Grunwaldzkiej 489.
Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010.


 Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.

KAW - al. Grunwaldzka 489.

Fabryka KAW Danziger Accumulatoren-Fabrik Gottfried Hagen G.m.b.H. działała przy ulicy Adolf-Hitler-Straße 489 (Grunwaldzka). W 1945 roku podczas wyzwalania Oliwy lub zaraz po budynki fabryki zostały spalone, a na sąsiednich parcelach (491, 493) umieszczono złomowisko sprzętu wojskowego.


Obecnie (2010) w wybudowanym w czasie PRL-u pawilonie mieści się kilka firm m.in.: „Abart”, „Bohema”, „VIBEX”, „AKMOT”.

Piotr Leżyński


 Reklama z książki adresowej z 1940-1941 rok.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 Ruiny fabryki Danziger Accumulatoren-Fabrik Gottfried Hagen.
Fot. Roman Krzyżanowski. 1945. Koniec i początek, Gdańsk 2000.


Początek strony.