Start  ›  Firmy, Hotele, Restauracje  ›  Luftkurort Ernsttal  ›

Ernsttal - ul. Bytowska 1B.

Dom wzniesiono w XVIII wieku, gdy dzierżawcami posiadłości była rodzina Remus (nazywano ją wówczas "Mackenshof") i następnie (około 1775) Hans Juncker a od 1830 roku majątek należał do Daniela Mągłowskiego. Dom został przebudowany w XIX wieku, gdy na mapach i pocztówkach z końca XIX wieku pojawiła się również nowa nazwa - "Ernsttal". Na ujęciach z początku XX wieku widać stoliki przy północnej fasadzie dworku.

W czasie I wojny światowej, gdy właścicielem posiadłości był niejaki Laurer (1916 - właściciel hotelu) znajdował się tu szpital (Festungslazaret Danzig-Oliva Hilfslazaret Ernsttal) reklamowany w 1914 roku, jako Luftkurort Ernsttal.
W latach 1918-1945 dworek należał do Paula Bötzela a pobliska kuźnica do Maxa Hansena wspominanego, jako „człowiek bogaty i dobry dla ludzi”, następnie należała do jego rodziny.

Państwo przejmuje Ernsttal w dniu 10 grudnia 1949 roku. Po wojnie posiadłością (od 1948 roku) zarządza Spółdzielnia "Żeliwiak", która doprowadza do upadku kuźni wodnej i powolnej dewastacji nieremontowanego dworku, który w 1975 roku wyglądał jeszcze dość dobrze. Obecnie to budynek mieszkalny zarządzany przez ... jest w fatalnym wręcz stanie technicznym (zdewastowana elewacja, futryny, klatka schodowa...).

W 1957 roku budynek młyna przejęło Muzeum. Odbudowywano go sukcesywnie w latach 1957-1978. W dniu 17 czerwca 1978 roku kuźnica oliwska została uroczyście otwarta dla zwiedzających, jako dział Muzeum Techniki w Warszawie.

Piotr Leżyński


 Szpital w czasie I wojny światowej.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


 Szpital w czasie I wojny światowej.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Szpital w czasie I wojny światowej.
 Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Szpital w czasie I wojny światowej.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Początek strony.