Start  ›  Firmy, Hotele, Restauracje  ›  Deutscher Hof i Mascotte  ›  Martin Knaak  ›

Poni¿sze zestawienie dotycz¹ce "oliwskiego" Martina Knaaka wykonano z dostêpnych w Internecie ksi¹g adresowych i telefonicznych Oliwy, Sopotu i Gdañska wydawanych w latach 1909-1942. Martin Knaak nie wystêpuje w Oliwie w ksi¹¿ce adresowej Gdañska wydanej w 1899 roku.


OLIWA

 1909:

Martin Knaak, Bauternehmer, Kaisersteg 5 (Piastowska).
 1910:

Martin Knaa/c/k, Bauternehmer, Kaisersteg 5 (Piastowska).

Tel. nr 47, Knaak, Tischlerei, Seestrase (Pomorska).


 1911-1912: (Register-Telephon-Adreßbuch 1911/12 für Danzig und Umgegend)

Tel. nr 47, Martin Knaak, Baugeschäft, Kaisersteg 7 (Piastowska). 1913:

Martin Knaak, Bauternehmer, Sasper Weg (Tadeusza Bora Komorowskiego).

Tel. nr 47, Martoin Knaak, Bauternehmer, Sasper Weg (Tadeusza Bora Komorowskiego).


 1914:

Martin Knaak, Bauternehmer, Sasper Weg (Tadeusza Bora Komorowskiego).

Tel. nr 47, Martoin Knaak, Bauternehmer, Sasper Weg (Tadeusza Bora Komorowskiego).


 1915:

Martin Knaak, Bauternehmer, Sasper Weg (Tadeusza Bora Komorowskiego).

Tel. nr 47, Martoin Knaak, Bauternehmer, Sasper Weg (Tadeusza Bora Komorowskiego). 1916:

Martin Knaak, Zimmermeister, Sasper Weg (Komorowskiego), tel. nr 47.
Hotel "Deutscher Hof", Danziger Straße 9 (Grunwaldzka 505), tel. nr 7.
"Deutscher Hof" - Reklama.


Knaak, Zimmermeister, Sasper Weg (Bora Komorowskiego).


Knaak, Bauuternehmeister, Danziger Straße 9 (Sasper Weg 2).


Tel. nr 47, Martin Knaak, Baugeschäft, Am Bahnhof.


Ul. Kaisersteg nr 2 (Piastowska).
Knaak, Zimmermeister, E - w³aœciciel, zamieszka³y przy Sasper Weg. 1920-1921:

Martin Knaak, Zimmermeister, Sasper Weg (Komorowskiego).


Tel. nr 47, Martin Knaak, Baugeschäft, Am Bahnhof.

 1925:

Hotel Deutscher Hof, Mascotte, Inhaber M. Knaak, Bahnhofstraße 10 (Poczty Gdañskiej), tel. nr 12.


Martin Knaak, Baugeschäft, Am Bahnhof, tel nr 47.
Martin Knaak, Zimmermeister, Zimmerstraße 30 (Droszyñskiego).

 1926:

Ul. Danziger Straße nr 9. M. Knaak, Deutscher Hof, E - w³aœciciel, zamieszka³y przy Zimmerstraße 30 (Droszyñskiego).


Ul. Zimmerstraße 30 (Droszyñskiego).
Martin Knaak, Zimmermeister, E - w³aœciciel.


Ul. Kaisersteg nr 2 (Piastowska).
M. Knaak, Zimmermeister, E - w³aœciciel, zamieszka³y przy Zimmerstraße 30 (Droszyñskiego).


Ul. Zoppoter Straße nr 76 (Grunwaldzka 525, 527).
M. Knaak, Zimmermeister, E - w³aœciciel, zamieszka³y przy Zimmerstraße 30 (Droszyñskiego).


Ul. Fürstliche Aussicht nr 11 (Krzywoustego).
Martin Knaak, Zimmermeister, E - w³aœciciel, zamieszka³y przy Zimmerstraße 1 (Droszyñskiego). 1927:

M. Knaak, Hotelbesitzer, Bahnhofstraße 10 (Poczty Gdañskiej), tel. nr 12, zamieszka³y przu ul. Zimmerstraße 30 (Droszyñskiego), tel. nr 47.
Martin Knaak, Baumeister, Zimmerstraße 30 (Droszyñskiego).

M. Knaak, Bahnhofstraße 10, tel. nr 12
Martin Knaak, Zimmerstraße 39 {30}, tel. nr 47.


Ul. Danziger Straße nr 9. M. Knaak, Deutscher Hof, E - w³aœciciel, zamieszka³y przy Zimmerstraße 30 (Droszyñskiego).


Ul. Zimmerstraße 30 (Droszyñskiego).
Martin Knaak, Zimmermeister, E - w³aœciciel.


Ul. Kaisersteg nr 2 (Piastowska).
M. Knaak, Zimmermeister, E - w³aœciciel, zamieszka³y przy Zimmerstraße 30 (Droszyñskiego).


Ul. Zoppoter Straße nr 76 (Grunwaldzka 525, 527).
M. Knaak, Zimmermeister, E - w³aœciciel, zamieszka³y przy Zimmerstraße 30 (Droszyñskiego).


Ul. Fürstliche Aussicht nr 11 (Krzywoustego).
Martin Knaak, Zimmermeister, E - w³aœciciel, zamieszka³y przy Zimmerstraße 1 (Droszyñskiego). 1928:

Palais Mascotte, Oliva, Bahnhofstraße 10, tel. nr 45 012.
Inhaber Martin Knaak.


Hotel Deutscher Hof, Inhaber Martin Knaak, Danziger Straße 9, tel. nr 45 012.
Martin Knaak, Zimmerstraße 30, tel. nr 45 347.
Ul. Danziger Straße nr 9. Martin Knaak, Hotelbesitzer, E - w³aœciciel, zamieszka³y przy Zimmerstraße 30 (Droszyñskiego). Hotel Deutscher Hof.


Ul. Bahnstraße nr 10. Mart. Knaak, Hotelbesitzer, E - w³aœciciel, zamieszka³y przy Zimmerstraße 30 (Droszyñskiego).


Ul. Zimmerstraße 30 (Droszyñskiego).
Martin Knaak, Maurer und Zimmermeister, E - w³aœciciel. 1929:

Palais Mascotte, Hotel Deutscher Hof.
Danzig - Oliva, Bahnhofstraße 10, tel. nr 45 012.
Besitzer Martin Knaak.


M. Knaak, Hotelbesitzer, , tel. nr 45 327.
Martin Knaak, Maurer und Zimmermeister, Zimmerstraße 30, tel. nr 45 327.M. Knaak, Bahnhofstraße 10, tel. nr 45 012.
Hotel Deutscher Hof, Inhaber Martin Knaak, Danziger Straße 9, tel. nr 45 327.
Martin Knaak, Oliva, Zimmerstraße 30, tel. nr 45 327.
Ul. Danziger Straße nr 9. Martin Knaak, Hotelbesitzer, E - w³aœciciel, zamieszka³y przy Zimmerstraße 30 (Droszyñskiego). Hotel Deutscher Hof.


Ul. Bahnstraße nr 10. Mart. Knaak, Hotelbesitzer, E - w³aœciciel, zamieszka³y przy Zimmerstraße 30 (Droszyñskiego).


Ul. Zimmerstraße 30 (Droszyñskiego).
Martin Knaak, Maurer und Zimmermeister, E - w³aœciciel. 1931:

Hotel Deutscher Hof und Residenz-kasino, Inhaber Martin Knaak, Pommersche Straße 137, tel. nr 45 012.

Martin Knaak, Oliva, Pommersche Straße 137, tel. nr 45 012.

Knaak Martin, Hotelbesitzer, Pommersche Straße 137, tel. nr 45 012.

Pommersche Straße 137, Knaak Martin, Hotelbesitzer, E - w³aœciciel.
Ul. Zimmerstraße 30 (Droszyñskiego).
Martin Knaak, Maurer und Zimmermeister, E - w³aœciciel.

Martin Knaak, Oliva, Zimmerstraße 30, tel. nr 45 327.


 1933:

Hotel Deutscher Hof, Inhaber Martin Knaak, Pommersche Straße 137, tel. nr 45 012.

Martin Knaak, Oliva, Pommersche Straße 137, tel. nr 45 012.

Pommersche Straße 137, Knaak Martin, Hotelbesitzer, E - w³aœciciel, "Deutscher Hof", Hotel.


Ul. Zimmerstraße 30 (Droszyñskiego).
Martin Knaak, Maurer und Zimmermeister, E - w³aœciciel.


Ul. Konradstraße 4 (Œl¹ska).
Martin Knaak, E - w³aœciciel (Pommersche Straße 137).
 1934:

Hotel Deutscher Hof, Inhaber Martin Knaak, Adolf-Hitler-Straße 505, tel. nr 45 012.

Martin Knaak, Hotelbesitzer, Adolf-Hitler-Straße 505, tel. nr 45 012.

Adolf-Hitler-Straße 505, Knaak Martin, Hotelbesitzer, E - w³aœciciel, "Deutscher Hof", Hotel.


Ul. Konradstraße 4 (Œl¹ska).
Martin Knaak, E - w³aœciciel (Adolf-Hitler-Straße 505).
 1935:

Martin Knaak, Hotelbesitzer, Oliva, Adolf-Hitler-Straße 505.

Adolf-Hitler-Straße 505, Knaak Martin, Hotelbesitzer, E - w³aœciciel, "Deutscher Hof", Hotel.
Ul. Konradstraße 4 (Œl¹ska).
Martin Knaak, Kaufmann, E - w³aœciciel (Adolf-Hitler-Straße 505).
 1936-1937:

Martin Knaak, Hotelbesitzer, Oliva, Adolf-Hitler-Straße 505.

Adolf-Hitler-Straße 505, Knaak Martin, Hotelbesitzer, E - w³aœciciel, "Deutscher Hof", Hotel.
Ul. Konradstraße 4 (Œl¹ska).
Martin Knaak, Kaufmann, E - w³aœciciel (Adolf-Hitler-Straße 505).
 1937:

Deutscher Hof, Mascotte, Inhaber M. Knaak Oliva Bahnstraße 10 (Poczty Gdañskiej), tel. 45 012.
 1937-1938:

Martin Knaak, Hotelbesitzer, Oliva, Adolf-Hitler-Straße 505, tel. 45 012.

Adolf-Hitler-Straße 505, Knaak Martin, Hotelbesitzer, E - w³aœciciel, "Deutscher Hof", Hotelbetrieb und Gaststätte.
Ul. Kaisersteg 1 (Piastowska).
Martin Knaak, Hotelbesitzer, E - w³aœciciel (Adolf-Hitler-Straße 505).


Ul. Konradstraße 4 (Œl¹ska).
Martin Knaak, Kaufmann, E - w³aœciciel (Adolf-Hitler-Straße 505).


Ul. Zimmerstraße 13 (Droszyñskiego).
Martin Knaak, E - w³aœciciel (Adolf-Hitler-Straße 505).
 1939:

Martin Knaak, Hotelbesitzer, Oliva, Adolf-Hitler-Straße 505, tel. 45 012.

Adolf-Hitler-Straße 505, Knaak Martin, Hotelbesitzer, E - w³aœciciel, "Deutscher Hof", Hotelbetrieb und Gaststätte.
Ul. Kaisersteg 1 (Piastowska).
Martin Knaak, Hotelbesitzer, E - w³aœciciel (Adolf-Hitler-Straße 505).


Ul. Konradstraße 4 (Œl¹ska).
Martin Knaak, Kaufmann, E - w³aœciciel (Adolf-Hitler-Straße 505).


Ul. Zimmerstraße 13 (Droszyñskiego).
Martin Knaak, E - w³aœciciel (Adolf-Hitler-Straße 505).
 1940-1941:

Martin Knaak, Hotelbesitzer, Oliva, Adolf-Hitler-Straße 505, tel. 45 012.

Adolf-Hitler-Straße 505, Knaak Martin, Hotelbesitzer, E - w³aœciciel, "Deutscher Hof", Hotelbetrieb und Gaststätte.


Adolf-Hitler-Straße 527a, Knaak Martin, E - w³aœciciel (505).


Ul. Kaisersteg 1 (Piastowska).
Martin Knaak, Hotelbesitzer, E - w³aœciciel (Adolf-Hitler-Straße 505).


Ul. Emdener Straße 4 (Œl¹ska).
Martin Knaak, Kaufmann, E - w³aœciciel (Adolf-Hitler-Straße 505).


Ul. Zimmerstraße 13 (Droszyñskiego).
Martin Knaak, E - w³aœciciel (Adolf-Hitler-Straße 505).
 1942:

Martin Knaak, Hotelbesitzer, Oliva, Adolf-Hitler-Straße 505, tel. 45 012.

Adolf-Hitler-Straße 505, Knaak Martin, Hotelbesitzer, E - w³aœciciel, "Deutscher Hof", Hotelbetrieb und Gaststätte.


Adolf-Hitler-Straße 527a, Knaak Martin, E - w³aœciciel (505).


Ul. Kaisersteg 1 (Piastowska).
Martin Knaak, Hotelbesitzer, E - w³aœciciel (Adolf-Hitler-Straße 505).


Ul. Emdener Straße 4 (Œl¹ska).
Martin Knaak, Kaufmann, E - w³aœciciel (Adolf-Hitler-Straße 505).


Ul. Zimmerstraße 13 (Droszyñskiego).
Martin Knaak, E - w³aœciciel (Adolf-Hitler-Straße 505).
SOPOT   (ksi¹g z przed 1926 roku nie sprawdzano)

Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Ul. Danziger Straße 50/52 (Niepodleg³oœci).
Mart. Knaak, Kaufmann, E - w³aœciciel (Oliva. Am Bahnhof).


Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Ul. Danziger Straße 50/52 (Niepodleg³oœci).
Mart. Knaak, Kaufmann, E - w³aœciciel (Oliva. Am Bahnhof).


Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Ul. Danziger Straße 50/52 (Niepodleg³oœci).
Mart. Knaak, Kaufmann, E - w³aœciciel (Sasper Straße 1).


Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Ul. Danziger Straße 50/52 (Niepodleg³oœci).
Mart. Knaak, Kaufmann, E - w³aœciciel (Oliva, Residenz-Kasino).


Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Ul. Danziger Straße 50/52 (Niepodleg³oœci).
Mart. Knaak, Hotelbesitzer, E - w³aœciciel (Oliva, Residenz-Kasino).


Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Ul. Südstraße 44 (Grunwaldzka).
Martin Knaak, Hotelbesitzer, E - w³aœciciel (Oliva, Pommersche Straße 137).


Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Ul. Adolf-Hitler-Straße 748 (Niepodleg³oœci).
Mart. Knaak, Hotelbesitzer, E - w³aœciciel (Oliva, Residenz-Kasino).


Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Ul. Südstraße 44 (Grunwaldzka).
Martin Knaak, Hotelbesitzer, E - w³aœciciel (Oliva, Adolf-Hitler-Straße 505).


Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Ul. Adolf-Hitler-Straße 748 (Niepodleg³oœci).
Mart. Knaak, Hotelbesitzer, E - w³aœciciel (Oliva, Hotel Resi, Verwaltung G. Kuhlmann, Langfuhr, Torgauer Weg 68).


Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Ul. Südstraße 44 (Grunwaldzka).
Martin Knaak, Hotelbesitzer, E - w³aœciciel (Oliva, Adolf-Hitler-Straße 505).


Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Ul. Adolf-Hitler-Straße 748 (Niepodleg³oœci).
Mart. Knaak, Hotelbesitzer, E - w³aœciciel (Oliva, Hotel Resi).


Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Ul. Südstraße 44 (Grunwaldzka).
Martin Knaak, Hotelbesitzer, E - w³aœciciel (Oliva, Adolf-Hitler-Straße 505).


Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Ul. Adolf-Hitler-Straße 748 (Niepodleg³oœci).
Mart. Knaak, Hotelbesitzer, E - w³aœciciel (Oliva, Adolf-Hitler-Straße 505).


Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Ul. Südstraße 44 (Grunwaldzka).
Martin Knaak, Hotelbesitzer, E - w³aœciciel (Oliva, Adolf-Hitler-Straße 505).


Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Ul. Adolf-Hitler-Straße 748 (Niepodleg³oœci).
Mart. Knaak, Hotelbesitzer, E - w³aœciciel (Oliva, Adolf-Hitler-Straße 505).


Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Ul. Südstraße 44 (Grunwaldzka).
Martin Knaak, Hotelbesitzer, E - w³aœciciel (Oliva, Adolf-Hitler-Straße 505).


Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Ul. Adolf-Hitler-Straße 748 (Niepodleg³oœci).
Mart. Knaak, Hotelbesitzer, E - w³aœciciel (Oliva, Adolf-Hitler-Straße 505).


Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Ul. Adolf-Hitler-Straße 748 (Niepodleg³oœci).
Mart. Knaak, Hotelbesitzer, E - w³aœciciel (Oliva, Adolf-Hitler-Straße 505, Verwaltung Friedrich Schroeder, Kaufmann).
GDAÑSK   (ksi¹g z przed 1922 roku nie sprawdzano)

Ksi¹¿ka adresowa z 1922 roku.
Ul. Poggenpfuhl 35 (¯abi Kruk).
Knaak, Zimmermeister, E - w³aœciciel (Oliva).


Ksi¹¿ka adresowa z 1922 roku.
Ul. Lange Brücke 43/44 (D³ugie Pobrze¿e).
Martin Knaak, E - w³aœciciel (Wohnumg: Oliva, Sasper Weg).


Ksi¹¿ka adresowa z 1924 roku.
Ul. Poggenpfuhl 35 (¯abi Kruk).
Knaak, Zimmermeister, E - w³aœciciel (Oliva).


Ksi¹¿ka adresowa z 1924 roku.
Ul. Lange Brücke 43/44 (D³ugie Pobrze¿e).
Martin Knaak, (Drehergasse 22/23), E - w³aœciciel (Wohnumg: Oliva, Sasper Weg).


Ksi¹¿ka adresowa z 1925 roku.
Ul. Poggenpfuhl 35 (¯abi Kruk).
Knaak, Zimmermeister, E - w³aœciciel (Oliva).


Ksi¹¿ka adresowa z 1925 roku.
Ul. Lange Brücke 43/44 (D³ugie Pobrze¿e).
Martin Knaak, (Drehergasse 22/23), E - w³aœciciel (Wohnumg: Oliva, Sasper Weg).


Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Ul. Poggenpfuhl 35 (¯abi Kruk).
Knaak, Zimmermeister, E - w³aœciciel (Oliva).


Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Ul. Lange Brücke 43/44 (D³ugie Pobrze¿e).
Martin Knaak, (Drehergasse 22/23), E - w³aœciciel (Wohnumg: Oliva).


Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Ul. Poggenpfuhl 35 (¯abi Kruk).
Knaak, Zimmermeister, E - w³aœciciel (Oliva).


Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Ul. Lange Brücke 43/44 (D³ugie Pobrze¿e).
Martin Knaak, (Drehergasse 22/23), E - w³aœciciel (Wohnumg: Oliva).


Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Ul. Poggenpfuhl 35 (¯abi Kruk).
Knaak, Hotelier, E - w³aœciciel (Oliva).


Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Ul. Lange Brücke 43/44 (D³ugie Pobrze¿e).
Martin Knaak, (Drehergasse 22/23), E - w³aœciciel (Wohnumg: Oliva).


Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Ul. Poggenpfuhl 35 (¯abi Kruk).
Knaak, Hotelier, E - w³aœciciel (Oliva).


Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Ul. Lange Brücke 43/44 (D³ugie Pobrze¿e).
Martin Knaak, (Drehergasse 22/23), E - w³aœciciel (Wohnumg: Oliva).


Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Ul. Poggenpfuhl 35 (¯abi Kruk).
Knaak, Baunternehmer, E - w³aœciciel (Oliva, Zimmererstraße).


Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Ul. Lange Brücke 43/44 (D³ugie Pobrze¿e).
Martin Knaak, (Drehergasse 22/23), E - w³aœciciel (Wohnumg: Oliva).


Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Ul. Drehergasse 22 (Tokarska).
Martin Knaak, Baunternehmer, E - w³aœciciel (Oliva, Zimmererstraße 30).


Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Ul. Stadtgraben 11 (Podwale Grodzkie).
Danziger Hotelbetriebsgesellschaft m.b.H. Oliva. E - w³aœciciel.
Danziger Danziger Transport-Bank A.-G. Depositenkasse.
Hotel Eden Danzig, Geschäftsführer M. Knaak, Oliva.


Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Ul. Lange Brücke 43/44 (D³ugie Pobrze¿e).
Martin Knaak, (Drehergasse 22/23), E - w³aœciciel (Wohnumg: Oliva).


Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Ul. Stadtgraben 11 (Podwale Grodzkie).
Danziger Hotelbetriebsgesellschaft m.b.H. Danzig-Oliva. E - w³aœciciel.
Danziger Danziger Transport-Bank A.-G. Depositenkasse.
Hotel Eden Danzig, Geschäftsführer M. Knaak, Oliva.


Grand-Hotel Eden. Geschäftsführer M. Knaak, Stadtgraben 11 (Podwale Grodzkie), , tel. nr 221 57, 221 58, 221 30.
Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Ul. Lange Brücke 43/44 (D³ugie Pobrze¿e).
Martin Knaak, (Drehergasse 22/23), E - w³aœciciel (Wohnumg: Oliva, Adolf-Hitler-Straße 505).Pocz¹tek strony.