Start  ›  Firmy, Hotele, Restauracje  ›  Klein Krug  ›

Klein Krug - al. Grunwaldzka 594.

Dawna gospoda "Pod Drzewem Oliwnym" prawdopodobnie z XVIII wieku (przebudowana w połowie XIX wieku) a następnie "Mała Karczma" (Mała Gospoda) stała na rogu ulic Am Kleinkrug (Do Gospódki) i Zoppoter Straße pod numerem 36 (przemianowanej w 1933 roku na Adolf-Hitler-Straße 594). W latach 20 XX wieku właścicielami budynku byli: Felix Haber i następnie Paul Misiak.

Po wojnie budynek mieszkalny, w którym wspomniany wcześniej Paweł Misiak prowadził sklep rzeźniczo-wędliniarski (1949). Dom został rozebrany pod koniec lat 80 XX wieku. W latach 80-tych planowano w tym miejscu wybudować przejście podziemne. Aktualnie znajduje się tu przejście z pasami i chodnik prowadzący do Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego.

Na przełomie XIX i XX wieku powstało tu małe osiedle nazwane tak jak gospoda "Klein Krug", zajmujące obszar pomiędzy ulicami Czyżewskiego, Grunwaldzką i Pomorską z niskimi zabudowaniami jedno i wielorodzinnymi. W 1905 roku na obszarze tym mieszkało 197 osób. Gospódka podlega ochronie konserwatora zabytków, jako obszar urbanistyczny.
W 1909 roku (6 listopada) Gazeta Gdańska informowała o wypadku na stacji Oliwa, w którym wpadł pomiędzy peron a zatrzymujący się pociąg mieszkaniec Klein Krug - czeladnik stolarski Franciszek Derowski.

Piotr Leżyński
M. Kilrski, F. Mmuszka, J. Stankiewicz, Oliwa (wykaz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.), Gdańsk 1957.


Olivenbaum Krug. Fragment Mapy Schroettera z 1796-1802 roku.
Pobrano z FB Kuba Kowalski.


Klein Krug około 1898 roku.   Internet: ?.


Plan (fragment) z 1908-1909 roku.   Zbiory Krzysztofa Kamińskiego.


Początek strony.