Start  ›  Firmy, Hotele, Restauracje  ›  Ratskeller  ›

Ratskeller - al. Grunwaldzka 521.

Restauracja "Ratskeller" ("restauracja w piwnicy") znajdowała się w przyziemiu budynku przy ówczesnej ul. Danziger Straße 2 (następnie od 1933 roku Adolf-Hitler-Straße 521). Powstała najprawdopodobniej w II połowie lat 20. XX wieku.
W budynku na parterze znajdowała się również poczta oliwska (zlikwidowana przed 1923 rokiem) a następnie w jej miejscu powstało kino Union Lichtspiele.

Po wojnie mieścił się tu bar ”Piekiełko” (czynny do około 1947 roku) prowadzony przez Z. Ciechecką zapamiętany przez oliwianów i nie tylko z serwowania smacznych posiłków.
W budynku znajdował się w tym czasie sklep z chemią gospodarczą prowadzony przez Jadwigę Chełchowską (1949) i ręczna centrala telefoniczna instytucji Poczta Polska Telefon i Telegraf przeniesiona około 1963 roku na ul. Husa (automatyczna typu strowger). W lokalu po centrali urządzono placówkę pocztową Gdańsk 26 czynną do 1980-1981 roku.

Piotr Leżyński


 Kino. Restauracja. Fragment pocztówki wysłanej w 1943 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Wnętrze restauracji Ratskeller. Początek lat 40. XX wieku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Początek strony.