Start  ›  Firmy, Hotele, Restauracje  ›  Zakłady Mechaniki Precyzyjnej  ›  1954-1961  ›

Dziennik Bałtycki nr 199 z 21 lipca 1950 r.
Kilku księgowych i starszych kontystów przyjmiemy natychmiast. Zgłoszenia w Dziale Kadr od 8 do 14 w Portowych Zakładach Przemysłu Olejarskiego i Tłuszczowego, Wrzeszcz, Kliniczna 1C.Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński, "Kronika Gdańska. Tom II - 1945-2000", Gdańsk 2006, str 33: 1954, listopad. Zakłady Mechaniki Precyzyjnej w Oliwie wyprodukowały osiemnaście pierwszych wag analitycznych.
Facebook, Jerzy Bakulski:

W listopadzie 1954 roku, zakład mieścił się na ul. Klinicznej w Gdańsku-Wrzeszczu. Moja mama pracowała tam w lakierni. Ciekawostką jest, że obrabiano w zakładzie też płyty chyba szerlakowe, do adapterów. Polegało to na polerowaniu gotowego krążka i lakierowaniu. Potem płyty szły dalej. Zakład bardzo dbał o dzieci pracowników. Były coroczne choinki. Jedną pamiętam, była organizowana w teatrze Miniatura we Wrzeszczu. Były też coroczne kolonie letnie.
Facebook, Muzeum Nurkowania:

Od 1954 Zakłady Mechaniki Precyzyjnej w Gdańsku produkowały doceniane na całym świecie wagi analityczne. Właśnie dostaliśmy z archiwum nurka Jacka Zimy kopię zdjęć z wizyty pionierów polskiego nurkowania w ZMPG (rozpoznaliśmy młodych: J. Chomika, J. Janczukowicza, A. Makacewicza) zwiedzających te zakłady. Na pierwszym planie widać wagi. A wczoraj właśnie taką wagę wypożyczył nam do Muzeum, Prezes Stowarzyszenia Warszawski Klub Płetownurków. Od 1957 r. zakład już produkował aparaty do nurkowania, z omawianym wcześniej Nieptunem jako pierwszym.


Nie wiadomo, z którego roku jest ta fotografia. W 1962 roku produkcję wag przeniesiono z Wrzeszcza do Oliwy.
Dziennik Bałtycki nr 19 z 22 stycznia 1955 r.
Seryjną produkcję wag analitycznych półautomatycznych mają rozpocząć Zakłady Mechaniki Precyzyjnej w Gdańsku.Dziennik Bałtycki nr 177 z 22 lipca 1955 r.
Na szczególne wyróżnienie zasługują ZAKŁADY MECHANIKI PRECYZYJNEJ, które wykonały w czerwcu plan produkcji globalnej, towarowej i plan asortymentów. Przekroczenie tych planów było wynikiem sumiennej pracy całej załogi. W toku podejmowania zobowiązań duże za sługi położyła brygada wagowa, sporządzając 35 wag precyzyjnych ponad plan i przodująca w czynie przedfestiwalowym brygada tokarzy. Do wysokiego przekroczenia norm tych brygad przyczynili się MELLER, MIGÓRSKI i DĘBIŃSKI wykonujący przeciętnie 210 proc. normy.Dziennik Bałtycki nr 162 z 10 lipca 1957 r.
Kompresor powietrzny malej wydajności, na ciśnienie robocze 150 atm. kupią Zakłady Mechaniki Precyzyjnej, Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Kliniczna 1c, telefon 415-30.Dziennik Bałtycki nr 243 z 12 października 1957 r.
Dwóch frezerów wykwalifikowanych zatrudnią Zakłady Mechaniki Precyzyjnej w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Kliniczna 1c. Warunki płacy do omówienia na miejscu.Dziennik Bałtycki nr 120 z 21 maja 1959 r.
Zakłady Mechaniki Precyzyjnej Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Kliniczna 1c ogłaszają przetarg nieograniczony na wykonanie oksydowania na czarno platynek do maszyn dziewiarskich (ze stali PCS).
Termin wykonania sukcesywnie od 1. VI. 59 r. po ca 120.000 szt. miesięcznie.
W przetargu mogą wziąć udział przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze i prywatne. Szczegóły techniczne oraz detale do wglądu w Dziale Zaopatrzenia n/Zakładu.
Oferty w zalakowanych kopertach należy składać na w/w adres do dnia 30. V. 59 r.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 1. VI 59 r. o godz. 10.
Zleceniodawca zastrzega sobie wybór dowolnego oferenta oraz możność unieważnienia przetargu - bez podania przyczyn.Dziennik Bałtycki nr 136 z 3 czerwca 1959 r.
Odbiorca najlepszą reklamą
Wśród wielu firm gdańskich wystawiających swe wyroby na XXVIII Międzynarodowych Targach Poznańskich znajdują się Zakłady Mechaniki Precyzyjnej z Wrzeszcza. Eksponują one ręczną maszynę dziewiarską pod nazwą "Kaszubka" w cenie całkiem przystępnej - 3.900 zł.
Co ciekawsze - maszynę obsługuje jedna z pracownic Sp-ni "Wełnokarton" - przedsiębiorstwa, które było pierwszym nabywcą "Kaszubek". Spółdzielnia wyraża dobrą opinię o tych aparatach będących nowością na naszym rynku. Na Targach demonstruje ona wykonane na nich efektowne sukieneczki i sweterki dziecięce oraz blezery damskie.Dziennik Bałtycki nr 221 z 2 września 1960 r.
W Zakładach Mechaniki Precyzyjnej w Gdańsku - Wrzeszczu przy ul. Klinicznej 1c najprawdopodobniej w skutek zaprószenia ognia powstał pożar. Wezwana natychiast jednostka straży ogień szybko zlikwidowała.Dziennik Bałtycki nr 14 z 17 stycznia 1961 r.
Gdańsk rozpoczyna produkcję nowoczesnych przyrządów nawigacyjnych
Kompasy dla statków morskich
W najbliższym czasie Zakłady Mechaniki Precyzyjnej w Gdańsku rozpoczną seryjną produkcję sprzętu nawigacyjnego, dotychczas importowanego z krajów zachodniej Europy.
Między innymi w pierwszych trzech miesiącach br. zakłady gdańskie zaczną produkować tzw. kompasy główne sterowe, instalowane na średnich i dużych statkach pełnomorskich. Do końca br. stocznie okrętowe w Gdańsku, Szczecinie i Gdyni otrzymają ponad 100 kompasów tego typu.
W fabryce tej zbudowano również prototyp tzw. kompasu stołowego dla statków żeglugi przybrzeżnej i zalewowej oraz kompasu rufowego, w znacznym stopniu ułatwiającego nawigację, chociaż niewymaganego przez przepisy rejestru morskiego.
Seryjna produkcja kompasów stołowych ruszy w drugim kwartale bieżącego roku.
Ponadto Gdańskie Zakłady Mechaniki Precyzyjnej wyprodukują w ciągu bieżącego roku około 150 specjalnych przyrządów rejestrujących przebytą przez statek drogę. Urządzenia te, zwane logami mechanicznymi, mogą być instalowane na statkach różnych typów o szybkości od 3 do 25 węzłów.


Początek strony.