Start  ›  Firmy, Hotele, Restauracje  ›  Zakłady Mechaniki Precyzyjnej  ›  Terminal ekranowy AN-2000  ›

IKS, 1986 r.

Andrzej Stobiński - Zakład Mechaniki Precyzyjnej „Unitra-Magmor”:

Atrakcyjna oferta firmy to przede wszystkim terminal ekranowy AN-2000. Składa się on z dwu podstawowych części: monitora Neptun M-157 oraz klawiatury z mikrokomputerem zbudowanym w oparciu o mikroprocesor INTEL 8080 posiadającym 2 kilobajty pamięci RAM (pamięć obrazu) oraz 2 kilobajty pamięci EPROM (w niej zapisany jest program, który zarządza pracą tego urządzenia). Terminal przeznaczony jest do wprowadzania danych z klawiatury, przesyłania ich do komputera oraz wyświetlania na monitorze informacji odbieranych z systemu komputerowego. Pojemność ekranu wynosi 2000 znaków rozmieszczonych w 25 wierszach po 80 znaków w wierszu. Jest możliwe elastyczne redagowanie informacji na ekranie. Dostępny jest alfabet polski i angielski, duże i małe litery, oraz znaki semigraficzne. Niewątpliwą dodatkową zaletą tego urządzenia jest możliwość automatycznego testowania poprawności poszczególnych elementów układów elektronicznych. Zabezpiecza to poprawność działania a w przypadku awarii, łatwą lokalizację błędu. Cały komplet kosztuje 1,4 mln zł. Wyprodukowano już 250 sztuk tych urządzeń, jako serię informacyjną. Na targach jest prezentowany po raz pierwszy."Bajtek", nr 11, listopad 1986 r.

Terminal ekranowy AN-2000 przeznaczony jest do wprowadzania danych z klawiatury i przesyłania ich do systemu komputerowego oraz wyświetlania na ekranie monitora informacji odbieranej z systemu komputerowego. Łączność z systemem komputerowym odbywa się poprzez programowalny interfejs szeregowy według standardu CCITT V-24. Znaki są przesyłane w kodzie ISO 7. Pojemność ekranu wynosi 2000 znaków rozmieszczonych w 25 wierszach po 80 znaków w wierszu. Wprowadzono bardzo elastyczne możliwości redagowania informacji na ekranie. Dostępne są duże i małe litery, alfabet angielski i polski oraz znaki semigraficzne. Producent: Zakłady Mechaniki Precyzyjnej Unitra Magmor ul. Beniowskiego 5 Gdańsk-Oliwa.


Początek strony.