Start  ›  Fotograficy  ›  Fot. Anna i Krzysztof Jakubowscy  ›  Jesień w Oliwie  ›


Zabudowania przy ul. Bytowskiej (dawniejszy Żeliwiak) od strony ul. Kościerskiej. 2.11.2014.

©  Fot. Krzysztof Jakubowski

Początek strony.