Start  ›  Fotograficy  ›  Fot. Anna i Krzysztof Jakubowscy  ›  Panoramy  ›  Katalog  ›

Sens tej wystawy wyjaśniam w skromnym katalożku, który reprodukuję.
Katalogów (dwujęzycznych i numerowanych) było 100.
Ten nosi numer 61.
Początek strony.