Start  ›  Fotograficy  ›  Fot. Anna i Krzysztof Jakubowscy  ›  Papież Jan Paweł II  ›


Udekorowany budynek na trasie przejazdu papieża. Ul. Stary Rynek Oliwski 4. Fotografie wykonałem 11 czerwca 1987 r. (III pielgrzymka do Polski) w czasie, gdy papież Jan Paweł II wyjeżdżał z Oliwy, w której się zatrzymał do Gdyni.


©  Fot. Krzysztof Jakubowski

Początek strony.