Start  ›  Fotograficy  ›  Fot. Anna i Krzysztof Jakubowscy  ›  Park Oliwski  ›


Brama - wyjście z Parku Oliwskiego pomiędzy murem katedry a spichlerzem. 1974 rok.

©  Fot. Krzysztof Jakubowski

Początek strony.