Start  ›  Fotograficy  ›  Fot. Anna i Krzysztof Jakubowscy  ›  Pêtla trawmwajowa w Oliwie  ›


Pêtla tramwajowa w Oliwie. Widok z lat 80. XX wieku.

©  Fot. Krzysztof Jakubowski

Pocz¹tek strony.