Start  ›  Fotograficy  ›  Fot. Anna i Krzysztof Jakubowscy  ›  Ul. Polanki - Dwór II  ›


Polanki 124. Kapliczka obok Oddziału Gdańskiego IPN (Dokładny opis kapliczki cmentarnej
znajduje się w galerii Krzysztofa Kamińskiego). 22.10.2013.

©  Fot. Anna Jakubowska

Początek strony.