Start  ›  Fotograficy  ›  Fot. Anna i Krzysztof Jakubowscy  ›  Ślady  ›

1971. Lasy oliwskie. Zestaw 4 zdjęć pod wspólnym tytułem ŚLADY prezentowany i nagradzany na kilkunastu wystawach pokonkursowych w kraju i za granicą w latach 70-tych z podtytułami AUTO, JAMA, DZIURA, TYGLE.
1. AUTO - ul Kwietna.
2. JAMA - Dolina Zajęcza. Pozostałości piwnic po nieistniejącym budynku przy południowym stoku w połowie doliny.
3. DZIURA - Dolina Elfów. (Dolina za II Dworem) Pozostałości systemu kanalizacyjnego doliny. Wlot studzienki.
4. TYGLE - Rów pomiędzy Doliną Zaklęsy a ul Kwietną. Tygle pochodzą z nieistniejącego już zakładu ŻELIWIAK usytuowanego w latach 60 - 70-tych obok zabytkowej Kuźni Wodnej przy ul Bytowskiej.


©  Fot. Krzysztof Jakubowski

Początek strony.