Start  ›  Fotograficy  ›  Fot. Anna i Krzysztof Jakubowscy  ›  ¯wirownia  ›


¯wirownia. Produkcja p³yt chodnikowych za III Dworem. 1962 rok.

©  Fot. Krzysztof Jakubowski

Pocz¹tek strony.