Start  ›  Fotograficy  ›  Fot. Krzysztof Kamiński  ›  Dolina Radości  ›


Przy ul. Bytowskiej w Oliwie rozpoczyna się długa, wijąca się pomiędzy wysokimi wzniesieniami, dolina. Ze względu na kształt terenu nazwano ją Wężową Doliną. Jej dolną część porasta las świerkowy, część górną las bukowy. Jednak ten piękny las ze zdjęcia już nie istnieje. Został całkowicie wycięty przez Lasy Państwowe, które w ten sposób planowo pozyskują drewno z Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Zdjęcie wykonałem w połowie lat 90. XX wieku.


©  Fot. Krzysztof Kamiński

Początek strony.