Start  ›  Fotograficy  ›  Fot. Krzysztof Kamiński  ›  Ul. Polanki - Dwór II  ›


Widok dziedzińca. W budynku z prawej strony znajduje się kaplica, w której odprawiane są niedzielne nabożeństwa dla okolicznych mieszkańców Oliwy. Z lewej strony widoczna jest fontanna.


©  Fot. Krzysztof Kamiński

Początek strony.