Start  ›  Fotograficy  ›  Fot. Krzysztof Kamiński  ›  Ul. Polanki - Dwór II  ›


Tak wygląda zwieńczenie tego budynku. Na jego szczycie znajduje się krzyż maltański, którego cztery ramiona symbolizują m. in. cztery cnoty: wierność, honor, wstrzemięźliwość i przezorność. Jego osiem krańców przedstawia symbolicznie m. in. osiem błogosławieństw, które Jezus Chrystus przekazał w Kazaniu na Górze. Poniżej usytuowany jest herb Zakonu Najświętszego Zbawiciela Św. Brygidy, na którym znajduje się łaciński napis: "AMOR EST MEUS CRUCIFIXUS" ("MIŁOŚĆ JEST MOIM KRZYŻEM").


©  Fot. Krzysztof Kamiński

Początek strony.