Start  ›  Fotograficy  ›  Fot. Krzysztof Kamiński  ›  Ul. Polanki - Dwór II  ›


W pobliżu Dworu II przy ul. Polanki 124 znajduje się nieczynna kapliczka cmentarna, będąca pozostałością po nie istniejącym już dawnym cmentarzu. Na tym cmentarzu w roku 1880 wybudowana została kaplica, oznaczona teraz numerem 16. Jest to budynek murowany z czerwonej cegły o kubaturze 141 m3 i powierzchni ogólnej 21 m2, otynkowany, 1-kondygnacyjny, bez okien, z przyporami w narożnikach, o dachu dwuspadowym krytym dachówkami. Stan techniczny budynku nie jest zadowalający, elewacja jest zniszczona, wymaga remontu.
Przypuszcza się, że początek cmentarza związany jest z powstaniem w roku 1833 w Dworze II przytułku dla ubogich, który funkcjonował tu aż do 1945 roku. Zmarłych z przytułku prawdopodobnie chowano na tym wyznaczonym w pobliżu terenie. Na planie Oliwy z roku 1919 zaznaczony jest kształt cmentarza. Jest on jeszcze zaznaczony na planie z 1946 roku. Później już nie jest zaznaczany. Kapliczka została wpisana w dniu 28 grudnia 1972 roku do rejestru zabytków. W dolnej części cmentarza, przyległej do ul. Polanki, stoi obecnie budynek archiwum Instytutu Pamięci Narodowej - Oddział w Gdańsku (na zdjęciu z prawej) oraz usytuowany trochę wyżej i bardziej na lewo - parking. Zdjęcie wykonałem 17 października 2012 roku.


©  Fot. Krzysztof Kamiński

Początek strony.