Start  ›  Fotograficy  ›  Fot. Krzysztof Kamiński  ›  Ul. Polanki - Dwór II  ›


Trochę inne ujęcie kapliczki i przyległego terenu. 17.10.2012 r.

©  Fot. Krzysztof Kamiński

Początek strony.