Start  ›  Fotograficy  ›  Fot. Krzysztof Kamiński  ›  Ul. Kwietna  ›


Łąka w dolinie Potoku Oliwskiego. W głębi te same drzewa, te same malownicze resztki wozu, które w zbliżeniu są na sąsiednim zdjęciu. Wszystko się teraz zmieniło, tego pejzażu już nie ma, nawet moda jest inna. Zdjęcie wykonałem w 1960 roku.


©  Fot. Krzysztof Kamiński

Początek strony.