Start  ›  Fotograficy  ›  Fot. Krzysztof Kamiński  ›  Ul. Pomorska  ›


Pomiędzy ul. Pomorską i ul. J. Kupały w Oliwie, płynie Potok Oliwski. Jego wody zasilają staw młyński młyna IV. W górnym prawym rogu zdjęcia widoczny jest stylizowany budynek. Stoi on w miejscu młyna IV. Zdjęcie wykonałem 22.07.2012 roku.


©  Fot. Krzysztof Kamiński

Początek strony.