Start  ›  Fotograficy  ›  Fot. Krzysztof Kamiński  ›  Potok Oliwski  ›


To zdjęcie wykonałem także w 1998 roku w pobliżu miejsca wykonania dwóch poprzednich zdjęć, tylko innego dnia. Imponujące, dostojne świerki górują nad lasem przy rozlewisku Potoku Oliwskiego w Dolinie Radości. Wiosną i latem wielokrotnie widywałem w tym miejscu czaplę siwą.


©  Fot. Krzysztof Kamiński

Początek strony.