Start  ›  Fotograficy  ›  Fot. Krzysztof Kamiński  ›  Potok Oliwski  ›


Po starym ujściu pozostały tylko ślady. 13. 03. 2011 rok.

©  Fot. Krzysztof Kamiński

Początek strony.