Start  ›  Fotograficy  ›  Fot. Krzysztof Kamiński  ›  Skocznia w Dolinie Radości  ›


Przed wojną na szczycie wzgórza przy Młyńskiej Drodze zbudowana została drewniana, ustawiona na grubych palach, skocznia narciarska. Jej punkt krytyczny wynosił 25 m. Nawet jeszcze po roku 1950 rozgrywano tutaj zawody, podczas których odnotowano skok długości 26 m, wykonany przez Janusza Kirkora. Nie dbano jednak o skocznię, która popadała w coraz większą ruinę. Stok zaczęły zarastać krzaki. Bezczynność ludzi odpowiedzialnych za stan skoczni spowodowała jej kompletną degradację. Szkoda ! Gdy wykonywałem to zdjęcie zimą 1998 roku, na szczycie stały jeszcze resztki pali i pomostu.


©  Fot. Krzysztof Kamiński

Początek strony.