Start  ›  Fotograficy  ›  Fot. Zbigniew Kosycarz  ›

Zbigniew Kosycarz urodził się 26 lipca 1925 roku na Smugawie koło Lubnia. Tuż przed wojną, w rodzinnych Kętach koło Oświęcimia ukończył gimnazjum. Już w maju 1945 roku ukazały się jego zdjęcia w krakowskim „Przekroju” i „Rzeczpospolitej”. W następnym miesiącu pojawił się w Gdańsku, jako komendant krakowskiego ZHP, z zamiarem zorganizowania tutaj szeregów harcerskich. Zastał miasto zniszczone, budzące przerażenie, grozę, widział ludzką krzywdę, jednak dostrzegł w nim coś magicznego, pociągającego. Postanowił zostać. Zamieszkał w sąsiednim Sopocie, przy dzisiejszej alei Niepodległości. W marcu 1949 roku podjął stałą pracę w lokalnym „Głosie Wybrzeża” jako uznany już fotoreporter. W roku 1957 wstąpił w związek małżeński z redakcyjną koleżanką: Ludmiłą, dziennikarką. Wspólnie zamieszkali w Oliwie przy ulicy Dickmana 1, u mamy pani Ludmiły, a dwa lata później przenieśli się do nowego mieszkania na Starym Mieście, przy ul. Podwale Staromiejskie. W 1972 r., głosami czytelników „Wieczoru Wybrzeża” Zbigniew Kosycarz został wybrany „Gdańszczaninem Roku”.
Zbigniew Kosycarz dzień po dniu zatrzymywał w kadrze ważne wydarzenia, tworząc swoisty zapis historii. Zmarł 12 stycznia 1995 roku pozostawiając po sobie setki tysięcy fotografii. Spoczywa na cmentarzu w Oliwie, tam też pochowana została jego żona, Ludmiła. Od 1997 organizowany jest Pomorski Konkurs Fotografii Prasowej Gdańsk Press Photo, jego imienia.


„G Ł O S   P R A C Y”
Biblioteka – Archiwum
Warszawa, ul. Smolna 12

16.V.1951 r.W Oliwie około Gdańska powstaje Osiedle ZOR-u przeznaczone dla pracowników Polskiej Marynarki Handlowej. /Z/

CAF fot. Kosycarz
„G Ł O S   P R A C Y”
Biblioteka – Archiwum
Warszawa, ul. Smolna 12

28.VIII.1954 r.PRZED DNIEM KOLEJARZA

W Oliwie powstało w ciągu ostatnich lat osiedle mieszkaniowe dla kolejarzy węzła gdańskiego. Obecnie w budowie znajdują się dwa nowe bloki, które zostaną oddane do użytku na "Dzień Kolejarza" w dniu 12 września.Na zdjęciu: Jeden z bloków mieszkaniowych w budowie. Zamieszka w nim 18 rodzin.

CAF fot. Kosycarz
„G Ł O S   P R A C Y”
Biblioteka – Archiwum
Warszawa, ul. Smolna 12

1.XII.1961 r.Rokokowy Pałac Opatów w parku w Oliwie, wybudowany w latach 1754-1756 a zniszczony w czasie ostatnich działań wojennych zostanie już wkrótce odbudowany. W jego wnętrzach znajdzie swe pomieszczenia muzeum przyrodnicze [etnograficzne]. Prace konserwatorskie prowadzone są przez gdańską Pracownię Konserwacji Zabytków.


CAF fot. Kosycarz
„G Ł O S   P R A C Y”
Biblioteka – Archiwum
Warszawa, ul. Smolna 12

26.III.1964 r.Budownictwo mieszkaniowe w XX-leciu

O ogromnym wysiłku, jaki włożyła Polska Ludowa w budownictwo mieszkaniowe, świadczą wymownie cyfry. Od 1950-1963 roku zbudowano w kraju 4276 tysięcy izb mieszkalnych. W tym budownictwo uspołecznione 2699 tysięcy izb. W Polsce burżuazyjnej w okresie od 1928 do 1937 zbudowano w miastach tylko około 810 tys. izb mieszkalnych.Na zdjęciu: osiedle przy ulicy Piastowskiej w Oliwie wyrosło dosłownie w oczach. Jeszcze nie tak dawno był tu pusty odcinek Oliwy. Dziś – to piękne kolorowe osiedle mieszkaniowe. W ośmiu oddanych już do użytku blokach znalazło własny dom kilkadziesiąt gdańskich rodzin. Osiedle w dalszym ciągu rozbudowuje się.

CAF fot. Kosycarz
Początek strony.