Start  ›  Fotograficy  ›  Fot. Kazimierz Lelewicz  ›

Kazimierz Lelewicz urodził się w 1896 roku. Był fotografikiem wileńskim, organizatorem i wykładowcą na kursach Towarzystwa Miłośników Fotografii w Wilnie, propagatorem fotografii w rozgłośni wileńskiego radia. Ciekawy efekt osiągnął w fotografowaniu zwierząt. Po wojnie pracował jako kierownik Studium Fotografiki na Politechnice Gdańskiej. Wystawiał swe prace w kraju oraz za granicą w Barcelonie, Mediolanie, Tokio i Osace. Pochowany został w 1986 roku na cmentarzu we Wrzeszczu.


Krzysztof Kamiński

Fotografie z lat 50-60 XX wieku.


Dwór III przy ul. Polanki (Schopenhauerów).  /  Dworek ogrodnika (Saltzmana) przy ul. Opackiej.


Dom bramny (Zarazy) przy ul. Stary Rynek Oliwski.  /  Ul. Spacerowa i góra Pachołek.


Fragment angielskiej części parku oliwskiego.  /  Park oliwski "dolina rododendronów".


Część francuska parku oliwskiego - aleja lipowa.  /  Część parku zwana "rajem".


Frgment organów oliwskich.


Sikora Alfons, Osobliwości przyrody województwa gdańskiego, Gdańsk 1966.


Tadeusz Daniszewski, "Kazimierz Lelewicz (1896-1986)", Kalendarz Gdański 1989, str 174-179:


Początek strony.