W Stowarzyszeniu "Stara Oliwa" w Domu Zarazy przy Starym Rynku Oliwskim


  © Ryszard Petrajtis