„Paul Puchmüller. Architekt który przemieni³ Sopot w miasto”, fragment ekspozycji , Pomnik ¿o³nierzy niemieckich, obok stoi P.Puchmüller, (obecnie radzieckich)


  © Ryszard Petrajtis