„Paul Puchmüller. Architekt który przemieni³ Sopot w miasto”, wernisa¿ wystawy w Muzeum Miasta Sopotu, 25.11.2007 r.


  © Ryszard Petrajtis