„Paul Puchmüller. Architekt który przemieni³ Sopot w miasto”, wernisa¿ wystawy, Axel Puchmüller przy planszy ze swoimi wspomnieniami z Sopotu


  © Ryszard Petrajtis