Misiek i upolowana zdobycz. W trakcie konsumpcji.  © Ryszard Petrajtis