Zjazd absolwentów  Zespołu Szkół Plastycznych w Orłowie, 50 - lecie, 1995 r.


  © Ryszard Petrajtis